Print this Page

Kalendář akcí školy

Časový plán vnitřních akcí školy ve školním roce 2017/2018

 

 1. Organizace školního roku

 

 1. pololetí 4. 9. 2017 pondělí –    31. 1. 2018 středa
 2. pololetí 1. 2. 2018 čtvrtek – 29. 6. 2018 pátek

 

 1. Prázdniny

Podzimní                                                                   26. 10. 2017 čtvrtek  a  27.10. 2017 pátek

Vánoční (výuka začne 3. 1. 2018 – středa)        23. 12. 2017 sobota –  2. 1. 2018 úterý

(ukončení výuky dne 22.12. 2017 – pátek)

Pololetní                                                                     2.2. 2018 pátek

Jarní (týden)                                                              12.3.-18.3.2018

Velikonoční                                                               29.3.2018 (30. 3. 2018 svátek)

Hlavní                                                                        30.6. 2018 (sobota) – 31.8. 2018 ( pátek )

Období školního vyučování 2018/2019 začne v pondělí 3.9.2018.

 

 1. Pedagogické rady
  4.9. 2017 ( pondělí) –   zahajovací
  9.11. 2017 ( čtvrtek) – 1. čtvrtletí
  23.1. 2018 ( úterý) –  1. pololetí
  12.4. 2018 ( čtvrtek ) – 3. čtvrtletí
  21.6. 2018 ( čtvrtek ) – 2. pololetí

 

 1. Provozní a organizační porady – podle potřeby, vždy ve čtvrtek

 

 1. Třídní schůzky a konzultace

září     2017    1. třídy  7.9.2017 16:00

 1. 9. 2017 TS + plenární zasedání Spolek rodičů – 16.30

Po ped. radě               9. 11. 2017     TS + konzultace

Před ped. radou         11. 1. 2018     TS + konzultace

Po ped. radě               12.  4. 2018   TS + konzultace

Před ped. radou         14.  6. 2018    TS + konzultace

 

*   Vánoční jarmark  ………….…………

*   Podzimní setkání s předškoláky  – říjen, listopad, prosinec – dle dohody

 

 1. Zápis dětí do 1. tříd   3.4.2018 (úterý)    od 13,00 – 17,00

4.4.2018 (středa)    od 13,00 – 17,00

Den otevřených dveří        22.3.2018  (čtvrtek)  8,00 – 11,00   13,00 – 15,30

Termíny spolupráce s MŠ – Škola nanečisto  prosinec – březen

 

 1. Přijímací zkoušky

Talentové zkoušky na SŠ

Talentové zkoušky konzervatoř

Na SŠ a víceletá gymnázia                maturitní obory

bez maturity

 1. Den dětí   1.6.2018 pátek

 

 1. Ochrana člověka za mimořádných událostí

červen 2018

 

 1. Výlety – od 14. 5.  do 8. 6. 2018

 

 1. Plavecký výcvik  I.pol. 3.A a 2.A 8:00-8:45, středy od 20.9., 3.C 8:45 – 9:30, středy od 20.9.
  II.pol. 2.B, 3.B

 

 1. Škola v přírodě

Ozdravný pobyt   

  

 1. Lyžařský výcvik

         (jednodenní výjezdy žáků)

 Pozn.: Další plánované akce budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Permanent link to this article: http://www.zskomenskehoporuba.cz/kalendar-akci-skoly/