Provoz školy o prázdninách

Také o prázdninách jsme tu pro vás:
1. 7. – 16. 7.
19. 8. – 31. 8.
Kancelář školy je otevřena vždy od 8.00 do 13.00, recepce školy je otevřena již od 7.00 do 13.00.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/provoz-skoly-o-prazdinach/

Vodní hrátky ve školní družině

Vodní hrátky ve školní družině

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vodni-hratky-ve-skolni-druzine/

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva_106

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-dle-%c2%a7-18-zakona-c-106-1999-sb/

Škola nanečisto

V polovině června se do naší školy přišli podívat budoucí prvňáčci. Naše paní učitelky připravily pro děti vyučovací hodinu nanečisto. Děti bez rodičů odvážně vstupovaly do třídy a vyzkoušely si, jak to funguje v opravdové škole. Vybraly si místo v lavici většinou vedle kamaráda nebo kamarádky ze školky. Čekalo je zábavné počítání, poznávání barev, geometrických tvarů, písmen. Budoucí žáci pracovali na interaktivní tabuli a prohlédli si školu. Byli velice šikovní, nebáli se prozradit své jméno a správně se hlásili o slovo. Se školou se rozloučili s úsměvem, omalovánkou a velkou gratulací, že školu nanečisto zvládli.  Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skola-nanecisto/

Poděkování vychovatelek ŠD

Blíží se konec školního roku, proto vám, milé děti, přejeme radostné, a ve zdraví prožité prázdniny, a
spoustu krásných zážitků.:-)

kolektiv vychovatelek školní družiny

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/podekovani-vychovatelek-sd/

Vyhodnocení celoroční soutěže V.oddělení “sbírání paprsků na sluníčko”.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhodnoceni-celorocni-souteze-v-oddeleni-sbirani-paprsku-na-slunicko/

Vyhodnocení dotazníku Klima školy, květen 2021

Dotazník vyplnilo na porubských základních školách celkem 1775 rodičů, 316 pedagogů a 2266 žáků. Na naší škole se zapojilo 270 rodičů (odpověděli rodiče 60 % žáků), 27 pedagogů (90 %), 253 žáků 4. – 9. tříd (87 %). Počet rodičů, kteří se do dotazníku zapojili, se oproti loňskému roku výrazně zvýšil – na anketní otázky jich odpovědělo třikrát více.

Ve všech hodnocených oblastech se výsledky naší školy pohybovaly kolem celkového průměru neměřeného ve všech porubských základních školách.

K drobné odchylce došlo pouze v tom, jak pedagogové hodnotili kvalitu vzájemné spolupráce. Naši učitelé hodnotili vzájemnou spolupráci o něco kritičtěji než ostatní učitelé porubských škol.

Ve srovnání s loňským rokem škola dosáhla výrazně lepšího výsledku v oblasti spokojenosti žáků – ta se zvýšila z 69 na 76 %.

Celková spokojenost rodičů naší školy se v různých oblastech pohybuje mezi 71 – 89 %. Nejlépe byly ohodnoceny dobré vztahy mezi rodiči a učiteli, jasná a srozumitelná pravidla chování a schopnost školy informovat o aktuálním stavu.

Nejkritičtější byli rodiče v hodnocení rozvoje potenciálu svých dětí.

Pedagogové na naší škole jsou nejvíce spokojeni s kvalitou distanční výuky, prací školního poradenského pracoviště a s respektováním individuálních vzdělávacích potřeb žáků.

Nejhůře ohodnotili své dovednosti v oblasti formativního hodnocení a kvalitu vzájemné spolupráce.

Žáci vyjádřili výraznou spokojenost s prací školního poradenského pracoviště a vysoce ohodnotili jasnost a srozumitelnost pravidel chování.

Nejslabšího výsledku dosáhli v pochopení smysluplnosti učení a nejkritičtěji hodnotili respektování individuálních vzdělávacích potřeb a možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor.

Děkujeme rodičům i žákům za upřímné odpovědi, kritické poznámky i za krásná slova díků a ocenění.
S výsledky průzkumu budeme v příštím školním roce intenzivně pracovat.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhodnoceni-dotazniku-klima-skoly-kveten-2021/

Aktuální informace ze školní jídelny

INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU JÍDELNY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

VÁŽENÍ RODIČE,

  • PŘEPLATKY ZA OBĚDY PLACENÉ HOTOVĚ, BUDOU DĚTEM ROZDÁNY V PONDĚLÍ 28. 6. 2021 DO TŘÍD (NEZAPOMEŇTE PROSÍM ODEVZDAT PODEPSANÉ LÍSTKY SE SOUHLASEM RODIČE)
  • VÝDEJ OBĚDŮ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU BUDE DO 13:00 HOD.
  • VÝDEJ OBĚDŮ V DEN VYSVĚDČENÍ 30. 6. 2021 BUDE OD 10:00 DO 11:30

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-ze-skolni-jidelny-3/

Den pro školu

Naše škola se zapojila do projektu Den pro školu, který spojuje školy s dobrovolníky z praxe, kteří jim předávají své zkušenosti a mohou jim tak pomoc při výběru střední školy a povolání. Ve středu jsme u nás mohli přivítat kreativní producentku České televize Ostrava Kateřinu Ondřejkovou, jejíž povídání bylo velmi inspirativní a dokonce jsme si mohli potěžkat i Českého lva, filmovou cenu, kterou získala již třikrát. Děkujeme za návštěvu. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-pro-skolu/

Informace k ukončení školního roku ve ŠJ

  1. Přihlášky a odhlášky obědů ke konci roku budou možné do středy 23. 6. 2021, po tomto datu, už nebude možné si přihlásit nebo odhlásit obědy!
  1. Přeplatky u dětí platících hotově, budou vyplaceny dětem, na základě potvrzení podepsaného rodičem, které odevzdají tř. učitelům do 23. 6. 2021.
  2. V případě nesouhlasu, si rodič vyzvedne hotovost osobně v kanceláři ŠJ v pondělí 28. 6. 2021 do 15:30 hodin, nebo po telefonické domluvě.
  3. Přeplatky u dětí platících BÚ, budou vraceny v měsíci červenci 2021 na BÚ.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-ukonceni-skolniho-roku-ve-sj/

Čtenářská výzva červen-srpen HOBIT

Tentokrát si na putování knížkou (a s knížkou) necháme delší čas, Bilbo to taky nezvládl za měsíc. A opět, i když jeho příběh znáte z filmu, určitě v knížce najdete nejedno překvapení.

Otázky najdete zde:

Hobit

Těším se na odpovědi, jako vždy. A krásné léto plné dobrodružství nejen na stránkách knih.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ctenarska-vyzva-cerven-srpen-hobit/

Částečné zatmění Slunce 10.6.2021

Ve čtvrtek dopoledne můžete být svědky zajímavého astronomického úkazu, poslední taková šance byla v roce 2015.

Zatmění se u nás odehraje vysoko nad jihovýchodem a jihem. Začíná vstupem Měsíce před sluneční disk v 11:44 SELČ a končí v 13:36 SELČ. Maximum nastává ve 12:39 SELČ.  Podívejme se na to, jak by zatmění viděl pozorovatel v ČR na 50. stupni severní šířky a 15. stupni východní délky. Slunce se dotkne slunečního kotouče v 11:43 SELČ. Maximální fáze zatmění nastane ve 12:39 a zatmění skončí ve 13:35. Bude tedy trvat 1 hodinu a 52 minut a Slunce zde bude zakryto maximálně ze 16,8 %. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/castecne-zatmeni-slunce-10-6-2021/

Den dětí ve ŠD

Školní družina uspořádala ke Dni dětí, dne 1.6.2021, zábavné odpoledne plné her a soutěží.
Na školním hřišti a zahradě si děti vyzkoušely hod míčkem do krabice, střelbu dětskou hrací pistolí
na terče, chůzi po laně. Soutěžily v hodu koulí na kuželky, ve hře pétanque, v chůzi s míčkem
na pálce, a nakonec ve štafetovém běhu. Dětem se akce líbila. Všechny děti dostaly sladkou odměnu,
a výherci obdrželi dárečky a medaile. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-deti-ve-sd/

Červeňáčci z prvního stupně

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cervenacci-z-1-c/

Cesta Porubou

Dne 2. 6. se žáci třídy 1. B a 2. B vydali na cestu Porubou. Cestou jsme poznávali jak přírodní, tak kulturní krásy Poruby a děti si měly možnost užít také spoustu zábavy na prolézačkách u jednoho z porubských sídlišť. Všichni jsme však byli nedočkaví, až dorazíme do cíle, kterým bylo OC Géčko. Čekala nás tam totiž odměna v podobě malého občerstvení a drobných dárečků za zdolání trasy. Všichni jsme se rovněž těšili na příjemné zchlazení v podobě zmrzliny – počasí nám totiž velice přálo a všem nám bylo pořádné horko. Výlet jsme si všichni pořádně užili! Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cesta-porubou/