Ohlédnutí za školním rokem ze školní jídelny 2021/2022

Začátek školního roku byl doprovázen řadou opatření, se kterými jsme se museli poprat. Myslím si, že jsme to zvládli úspěšně a školní jídelna vařila po celou dobu veškerých omezení. Děti na distanční výuce a cizí strávníci si chodili pro oběd do jídlonosiče a to ve vymezeném a odděleném čase.

Přes veškerá omezení jsme začátkem školního roku ještě stihli pro děti týden vaření v programu ,,Pozvi kamaráda bez čipu,, kde se připravovala oblíbená jídla našich dětí. Současně probíhala i soutěž o největší počet přihlášených strávníků v jednotlivých třídách. Vítězná třída dostala výborný dort, které upekly naše paní kuchařky. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ohlednuti-za-skolnim-rokem-ze-skolni-jidelny-2021-2022/

Provoz školy o prázdninách

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/provoz-skoly-o-prazdninach/

Jsme zapojeni do projektu NPA Digitalizujeme školu

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jsme-zapojeni-do-projektu-npa-digitalizujeme-skolu/

Sportovně – zábavná dopoledne pro děti z okolních mateřských škol

Ve dnech 14.6. – 17.6. jsme na naši škole přivítali děti z okolních mateřských školek Exilu, Boženy Němcové, Bohuslava Martinů a Dětské. Žáci 7.C, 9.A a 9.B si pro děti připravili sportovně – kulturní program. Po příchodu se děti z mateřských školek rozdělily do skupin, které po stanovištích s různými aktivitami provázeli starší žáci naší školy. Děti si vyzkoušely mimo jiné bitvu a střelbu s maketami středověkých zbraní, hody na cíl, útok na bránu, základy zdravovědy, vybarvování a skládání obrázků, puzzle, skoky v pytlích, taneční aktivity, střelbu na cíl „nerfkou“, hody do dálky, třídění odpadů, výrobu záložek, krmení Homera Simpsona atd. I přesto, že bylo věkové rozpětí dětí od tří do šesti let, byly všechny děti šikovné a samostatné. Pro naše „velké“ žáky byla organizace sportovních dnů příjemná změna a zpestření posledních dnů školy a částečně i návrat o několik let zpět, neboť v učitelkách z mateřských škol poznávali své bývalé kantorky. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sportovne-zabavna-dopoledne-pro-deti-z-okolnich-materskych-skol/

Změna provozní doby hřiště o prázdninách

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zmena-provozni-doby-hriste-o-prazdninach/

Porubské atletické olympiády 2022 – výsledky a fotografie

Olympiáda 1. – 3. roč. VÝSLEDKY 2022
PO OLYMP_výsledky 4_5 2022 FINAL
PO OLYMP_výsledky 6_9 2022 FINAL

Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/porubske-atleticke-olympiady-2022-vysledky-a-fotografie/

ŠD – obědy od 22. 6. 2022

Vážení rodiče,

od 22. 6. má celá škola zkráceno vyučování do 11:40 hod. Všechna oddělení školní družiny  budou chodit na oběd až po uvolnění místa ve školní jídelně. Počítejte prosím s tím, že  děti budou po obědě až okolo 13:00 hodin.

Děkujeme za pochopení. Tým ŠD

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-obedy-od-22-6-2022/

Otevření workoutového hřiště na Dělnické v pátek 17. 6.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/otevreni-workoutoveho-hriste-na-delnicke-v-patek-17-6/

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva_106

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-dle-%c2%a7-18-zakona-c-106-1999-sb-za-rok-2021/

INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

  1. Vážení rodiče, prosíme vás ty, kteří platíte obědy bezhotovostně o ukončení zasílání finančních prostředků na účet pro platbu stravného!!! Trvalé příkazy si obnovte až v měsíci srpnu na měsíc září a to tak, aby byly splatné vždy k 15. v měsíci.
  2. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-ukonceni-skolniho-roku-ve-skolni-jidelne/

Ursus v Dolní Lomné

Dne 9. 6. 2022 se třída 7. B a polovina třídy 7. C zúčastnila projektového dne mimo školu. Žáci navštívili přírodovědně naučný program v Zážitkovém centru Ursus v Dolní Lomné. Byl pro ně připravený program vedený zkušenými lektory. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každá měla jiný program a následně se vystřídali. První z programu byla expozice a výklad na téma Beskydy – hory zrozené z moře. V expozici se nacházely interaktivní panely, na kterých žáci hledali odpovědi na otázky do svých pracovních listů, rozeznávali hlasy živočichů a poznávali stopy zvířat. Další bod programu byl připravený venku na zahradě. Tam žáci lovili drobné živočichy v tůních a následně v nedalekém potůčku a snažili se je podle klíče rozpoznat. Na závěr programu si vyslechli malou přednášku o vybraných šelmách žijících v Beskydech (medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk obecný). Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ursus-v-dolni-lomne/

Výlet do Valašského muzea v přírodě

Dne 2. 6. se třídy 2. B a 2. C společně vydaly autobusem na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě. S dětmi jsme si prohlédli jeho nejstarší část – Dřevěné městečko, které představuje podobu historického náměstí tvořeného souborem originálních dřevěných staveb. Společně jsme se zamýšleli a porovnávali život lidí kdysi a dnes. Na závěr si děti měly možnost zakoupit suvenýry. Cesta tam i zpět nám utekla velmi rychle, jelikož jsme si ji zpříjemnili zpěvem písniček za doprovodu kytary.
Počasí nám přálo a výlet jsme si všichni moc užili. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vylet-do-valasskeho-muzea-v-prirode/

Info ze ŠD

Děti z 5. oddělení školní družiny si vyzkoušely svatební obřad za doprovodu hry na klavír, a skvěle zvládly zásady společenského chování u této slavnostní události. Hrát si na dospělé se dětem líbilo.:-)
Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/info-ze-sd-2/

Info ze ŠD

Žáci z 5. oddělení školní družiny ozdobili chodník na školní zahradě kresbami naší školy.

 

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/info-ze-sd/

Doučování o prázdninách zdarma

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/doucovani-o-prazdninach-zdarma/