Kvě 28

Vratky stravného za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a škola je povinna vypořádat uhrazené přeplatky stravného. Vzhledem k situaci upřednostňujeme platbu na Váš bankovní účet. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, kteří platí stravné v hotovosti, aby nejpozději do 8. 6. 2020 zaslali třídním učitelům prostřednictvím mailu, či osobně doručili na recepci školy nebo k vedoucí ŠJ, písemné oznámení (uloženo na recepci školy, u vedoucí ŠJ a jako příloha k tisku), ve kterém uvedou číslo účtu a kód banky, na které má být přeplatek vrácen, jméno, příjmení a třídu žáka a také jméno a příjmení zákonného zástupce (ne vždy je stejné). Toto prosíme podepsat. Přeplatky na účet budou vráceny hromadně po ukončení školního roku, nejpozději do 15.7.2020.

V případě, že nemáte účet u banky, bude nutné si přeplatek vyzvednout osobně v termínu od 22. 6. do 26. 6. 2020, výplata bude probíhat v čase od 8.00 do 11.00 hodin. Přesný čas je třeba dohodnout s vedoucí školní jídelny telefonicky či mailem. (tel.: 775 349 273, mail: sjkomenskeho@seznam.cz).

Zákonným zástupcům, kteří do 26. 6. 2020 nenahlásí číslo účtu ani si přeplatek nevyzvednou na pokladně ŠJ, bude přeplatek vrácen složenkou. Upozorňujeme, že částka přeplatku bude dle kalkulace snížena o 50,00 Kč jako náklad školy (poštovné, materiál, práce).

V Ostravě dne 27.5.2020

ekonomka školy

Příloha k tisku – OZNÁMENÍ

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vratky-stravneho-za-2-pololeti-skolniho-roku-2019-2020/

Kvě 26

Informace k otevření multifunkčního hřiště

Informace_k_provozu_hřiště

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-otevreni-multifunkcniho-hriste/

Kvě 25

Nabídka letního tábora

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nabidka-letniho-tabora/

Kvě 22

Prodej obědů na měsíc červen 2020

Dne 29.5. 2020         od   7,00 do 11,15 h

                                     od 11,45 do 16,00 h

  7 – 10 let          22 obědů    á 29,- Kč     638,- Kč

11 – 14 let          22 obědů    á 31,- Kč     682,- Kč

15 a více let      22 obědů    á 32,- Kč     704,- Kč

Cizí strávníci    22 obědů    á 73,- Kč   1 606,- Kč

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-cerven-2020/

Kvě 22

Naše školní jídelna nabízí kvalitní a levné obědové menu i o prázdninách

Zveřejnil(a) ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668, přísp. org. dne Pátek 22. května 2020

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nase-skolni-jidelna-nabizi-kvalitni-a-levne-obedove-menu-i-o-prazdninach/

Kvě 22

Školní hřiště otevřeno pro veřejnost od 1. června

Vážení občané, jsme moc rádi, že díky porubskému městskému obvodu můžeme otevřít naše školní hřiště v plné parádě – s novým tartanovým povrchem.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-hriste-otevreno-pro-verejnost-od-1-cervna/

Kvě 19

Organizace přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25.5.2020

Organizace přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25.5.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizace-pritomnosti-zaku-1-stupne-ve-skole-od-25-5-2020/

Kvě 12

Přijímací řízení na střední školy – nové informace

V letošním školním roce se jednotná přijímací zkouška na střední školy koná pouze v jednom řádném termínu.
Termín jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory je stanoven na 8. června.
Pro víceletá gymnázia na 9. června.
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.
Ředitel SŠ zašle pozvánku k přijímacím zkouškám. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-nove-informace/

Kvě 04

Podmínky obnovené přítomnosti žáků ve škole

Informace pro rodiče

Čestné prohlášení

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/podminky-obnovene-pritomnosti-zaku-ve-skole/

Dub 29

Domácí učení

V době, kdy je naše škola pro žáky uzavřena se spousta šikovných dětí doma pečlivě připravuje.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci s učiteli a učitelům za flexibilitu při sběru žákovských prací.

 

 

Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/domaci-uceni/

Dub 28

ŠD – SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ

 

JARNÍ SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ

 

     „Vezmi žlutou tužku, 
      namaluj mi hrušku.
      A pod hrušku talíř...
      Sláva! Ty jsi malíř!“

 

 

                                                                        ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ KOMENSKÉHO 668

vyhlašuje jarní soutěž v malování pro všechny nadšené malíře* na téma:

„Moje návštěva v jarní ZOO“

     Ukažte nám, jak si představujete vaši první jarní návštěvu v ZOO. Malujte, kreslete, tvořte. Nejkreativnější a nejzdařilejší výtvory budou vystaveny a odměněny.

Naskenované, vyfocené obrázky posílejte spolu se jménem, příjmením a třídou autora na adresu: m.petrasova@zskomenskehoporuba.cz, nebo přineste na recepci školy, otevřeno je každý všední den dopoledne.

 

Termín pro zaslání soutěžních obrázků je do 12. května 2020.

 

Těšíme se na vaše výtvory! 

 

* Soutěž je primárně určena dětem prvního stupně ZŠ a našim budoucím prvňáčkům.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-soutez-v-malovani/

Dub 27

Výsledky zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. tříd

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vysledky-zapisu-do-1-trid/

Dub 24

Hřiště pro veřejnost je stále zavřené

Vážení návštěvníci, hřiště je stále uzavřeno!

O termínu otevření Vás budeme neprodleně informovat na webových i facebookových stránkách školy a také vyvěšením zprávy na bráně.

Děkujeme za pochopení.

Současnou situaci bohužel nemůžeme nijak ovlivnit.                                  Mgr. Renáta Fialová, ředitelka

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/hriste-pro-verejnost-je-stale-zavrene/

Dub 20

ŠD- UŽITEČNÉ ODKAZY PRO LEPŠÍ DEN

Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych Vám nabídla odkazy, které Vás určitě budou inspirovat a pomohou Vám příjemně trávit volný čas. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-uzitecne-odkazy-pro-lepsi-den/

Dub 15

Blíží se nový školní rok. Nezapomeňte svým dětem zařídit ODISKU

http://www.dpo.cz/prvniodiska/

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/blizi-se-novy-skolni-rok-nezapomente-svym-detem-zaridit-odisku-http-www-dpo-cz-prvniodiska/

Starší příspěvky «