Článek o naší škole v Lidových novinách

V Lidových novinách vyšel v prestižní rubrice „Pozitivní zprávy“ článek o sázení stromů, které proběhlo na podzim. Žáci naší školy sázeli nové stromy a keře před školou.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clanek-o-nasi-skole-v-lidovych-novinach/

Diskotéka pro 2. stupeň

V pátek odpoledne dne 20. 1. 2023 se také ve spolupráci SPOLKU RODIČŮ neopomnělo na žáky 2. stupně naši školy.
Díky úžasné spolupráci a organizaci se konala v tělocvičně školy diskotéka, kde nechyběla dobrá hudba, DJ, laserové efekty, které udělaly tu pravou atmosféru k zábavě.
Žáci 2. stupně se bavili, tančili i zpívali.
Ještě jednou děkujeme!
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/diskoteka-pro-2-stupen/

Karneval

V pátek odpoledne dne 20 . 1 . 2023 se ve spolupráci SPOLKU RODIČŮ na naši škole konal tradiční, zábavný KARNEVAL.
Děti i rodiče si užili odpoledne s Klaunem HOPSALÍNEM, bohatý program byl provázen tancem, hudbou, soutěžemi, balónky, sladkými odměnami a především dobrou náladou a zábavou. Nechybělo ani malé občerstvení v podobě bufetu. Zábavné odpoledne s rodiči se velmi líbilo hlavně dětem, které přišly na karneval v úžasných maskách – kostýmech. Z celého srdce děkujeme SPOLKU RODIČŮM za organizaci a dlouholetou spolupráci se školou.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/karneval/

Výuka plavání v 2.A

Ve středu dne 25. 1. 2023 se žáci 2.A účastnili poslední 20. plavecké výuky.
V tomto pololetí se naučili a zdokonalovali se v plaveckých technikách a stylech, užili si spoustu vodní zábavy. Vyzkoušeli si i vodní sporty s jednoduššími pravidly, užili si skluzavky a vodních pomůcek – hraček. Na závěr pololetí nechybělo ani mokré vysvědčení, které jim plavecká škola napsala. I přes velkou oblibu se s plaváním loučíme a již se těšíme na další plavecké lekce v dalším školním roce.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-plavani-v-2-a/

ODISBUS – dopravní výchova pro 4. a 5. ročníky

V úterý 24.1. se třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B zúčastnily dopravní výchovy v Odisbusu, který byl přistaven na zahradě naší školy. Děti se zajímavou formou seznámily s různými způsoby dopravy po městě a jeho okolí. Porovnávaly možnosti jednotlivých druhů dopravy, jejich výhody i nedostatky. Zopakovaly si způsoby placení jízdného, třídění odpadu ve městě a za svoji aktivitu během interaktivní výuky byly také odměněny drobnými dárky. Akce se všem moc líbila a příští rok se těšíme na novou s dalšími tématy…

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/odisbus-dopravni-vychova-pro-4-a-5-rocniky/

Lyžařský a snowboardový kurz ve Filipovicích 2023

I v letošní nadprůměrně teplé zimě se nám podařilo uskutečnit lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd. Umělé zasněžená sjezdovka byla sjízdná, takže se žáci mohli v termínu od 16. do 20 ledna učit a zdokonalovat bezpečnému sjíždění 1 km dlouhého svahu. Nechyběl ani večerní stmelovací a zábavný program. Ještě bych chtěl poděkovat našemu Spolku rodičů a přátel školy za finanční příspěvek na nákup odměn pro účastníky kurzu.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/lyzarsky-a-snowboardovy-kurz-ve-filipovicich-2023/

Mechatronika – návštěva VŠB

Žáci osmých ročníků v týdnu od 23.1. do 26.1. navštívili VŠB, kde se zúčastnili programu Mechatronika. Z Lega sestavili robotická vozítka, které posléze naprogramovali tak, aby se roboti sami pohybovali po namalované černé čáře. Žáci do praxe aplikovali nabyté znalosti z fyziky i informatiky a věříme, že se u mnohých vzbudil zájem o studium oborů, které VŠB nabízí. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/mechatronika-navsteva-vsb/

Leden v 5. odd. ŠD

V měsíci lednu vytvořily děti z 5. oddělení školní družiny klauny a masky, a užily si tance a zábavy při disco karnevalu ve třídě. Nakreslily děti provozující zimní sporty, a až se objevilo sněhové nadělení, s radostí si zabobovaly.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/leden-v-5-odd-sd/

Prodej obědů na měsíc únor 2023

Dne 30.1.2023 (PONDĚLÍ)
od   7,00 do 12,30h
od 13,00 do 16,00h

  7 – 10 let       19 obědů  á 32,- Kč    608,- Kč
11 – 14 let       19 obědů  á 34,- Kč    646- Kč
15 a více let    19 obědů  á 35,- Kč    665- Kč
Cizí strávníci  20 obědů  á 82,- Kč   1 640,- Kč

Prodej obědů na měsíc BŘEZEN 2023 bude v pondělí dne 27.2.2023

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-unor-2023/

ŠD – zájmové kroužky


Vážení rodiče,

z organizačních důvodů odpadají v týdnu od 23. 1. do 26. 1. tyto zájmové kroužky školní družiny:
Keramika, Zpívánky, Tvořivé tlapky.

Děkujeme za pochopení,
tým ŠD

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-zajmove-krouzky/

Už vím proč aneb materiály pro život

17. a 18.1. se žáci třetích až devátých tříd věnovali projektové výuce. Mohli si vybrat, jaké běžně používané materiály do hloubky prozkoumají a otestují. A tak se třídy změnily v šicí dílny nebo výrobny ručního papíru. Žáci zatloukali hřebíky, modelovali z papíru i plastelíny, prezentovali získané informace svým spolužákům, vyhledávali, jaké materiály nás provázejí celým dnem, jak jsou zpracované, ale také co s nimi, až doslouží. Často se ukazuje, že to, co nám mnohým připadá běžné – ušít pár stehů nebo zatlouct ten hřebík – je pro některé děti naprostá neznámá. Stejně tak uvažování nad tím, odkud se vlastně berou věci, které bezmyšlenkovitě používáme.

Děkujeme za zajímavé a inspirativní nápady.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/uz-vim-proc-aneb-materialy-pro-zivot/

Prvky

Žáci 8.C navštívili také Svět techniky v DOV, tentokrát to byl program Prvky. Hráli si na detektivy a hledali prvky v periodické soustavě, zopakovali si stavbu atomu, strukturu tabulky, ale hlavně během praktických pokusů některé prvky sami určili. Na autentické postřehy a hodnocení programu se můžete podívat ve fotogalerii… Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prvky/

Záhada jaderné elektrárny

9.B navštívila program ve Světě techniky na téma radioaktivity a jaderné energie. Žáci si mohli na připravených vzorcích dokonce opravdu naměřit určité dávky záření. A samozřejmě si také prošli celou expozici. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zahada-jaderne-elektrarny/

Výtvarná výchova ve 4.A

Čtvrtá A se těší na karneval a společně vyrábějí výzdobu tělocvičny.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vytvarna-vychova-ve-4-a/

Info ze školní jídelny

Obědy ve dnech ředitelského volna budou dětem automaticky odhlášeny hromadně!
Děkuji Turská ŠJ

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/info-ze-skolni-jidelny-3/