1.setkání zástupců žákovských parlamentů porubských základních škol

Dvě žákyně působící v našem žákovském parlamentu se zúčastnily setkání s ostatními zástupci porubských škol, kde si vzájemně představili své parlamenty a vyměňovali své zkušenosti. Především se těšíme, až budeme moci realizovat všechny akce bez omezení.
Více o tomto setkání se můžete dozvědět v příspěvku televize Polar

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/1-setkani-zastupcu-zakovskych-parlamentu-porubskych-zakladnich-skol/