Zájmové kroužky školní družiny

Nabídka zájmových kroužků ŠD, jejichž činnost bude zahájena v měsíci říjnu 2021 a ukončena v měsíci květnu 2022. Všechny z uvedených kroužků budou probíhat v čase od 15:00 do 16:00 hodin.

KERAMIKA – pro žáky 1. – 5. ročníků v pondělky a čtvrtky s Maruškou Petrášovou (cena 200,-).
KLUB DESKOVÝCH HER – pro žáky 3. – 5. ročníků každé pondělí s Pavlou Kupkovou (zdarma).
TVOŘIVÉ TLAPKY – pro žáky 1. – 3. ročníků každé úterý s Janou Mařecovou (cena 200,-).
POHYBOVÉ HRÁTKY – pro žáky 1. – 2. ročníků každou středu s Pavlou Kupkovou (zdarma).
SPORŤÁK  – pro žáky 3. – 5. ročníků každý čtvrtek s Maruškou Gruntovou (zdarma).

Vyplněné přihlášky zašlete po dětech do 27. září!

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Tým školní družiny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/10409-2/