Nové ceny stravného od 1. 3. 2023

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy a ostatní strávníci,

z důvodů zdražování cen potravin, školní jídelna ZŠ Komenského zvyšuje ceny stravného od 1.3.2023. Toto navýšení ceny je v souladu s novelizovanou vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, která nabývá účinnosti ode dne 1.února 2023.

Cena obědů:

  • kategorie             7 – 10 let               35,- Kč
  • kategorie          11 – 14 let               37,- Kč
  • kategorie      15 a více let               38,- Kč
  • doplatek za nedotovanou stravu 51,- Kč
  • čip         120,- Kč
  • cizí strávníci 91,- Kč

Dále se navyšuje doplatek za nedotovanou stravu, díky zvyšujícím se nákladům režijních a mzdových. Kalkulace režijních a mzdových nákladů včetně ziskové přirážky je platná i pro úhradu náhrady škody za neodhlášenou stravu žáků, zaměstnanců a bývalých zaměstnanců. Proto je ve vašem zájmu obědy odhlašovat!

Max. výše měsíčních trvalých příkazů dle kategorií:

  • kategorie           7 – 10 let                 770,- Kč
  • kategorie        11 – 14 let                 814,- Kč
  • kategorie        15 a více let             836,- Kč
  • cizí strávníci                                     2 002,- Kč

Prosíme, upravte si výše trvalých příkazů již teď k 15.2.2023! Variabilní symbol zůstává stejný. Při úpravě trvalých příkazů, uveďte prosím do kolonky pro příjemce, jméno strávníka. Děkuji. 

Turská Vlasta
Vedoucí školní jídelny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/13408-2/