Ocenění žáci

V pátek 9.6.2023 byli starostkou a místostarostkou Městského obvodu Ostrava – Poruba oceněni nejlepší žáci porubských škol. Za naši školu byli nominováni Anna Plevová a Bruno Kube (ocenění se nezúčastnil kvůli pobytu deváťáků v Praze). U obou jsme ocenili především vzornou a aktivní účast na akcích školy, zapojení do činnosti školního parlamentu a dalších projektů, vytrvalost v soutěžích a reprezentaci školy. Blahopřejeme a děkujeme!
P. Planková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/14351-2/