4. května je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/4-kvetna-je-skolni-hriste-pro-verejnost-uzavreno/