60. výročí Základní školy Komenského 668

IMG_9714   V letošním školním roce slaví naše škola kulaté narozeniny. Byla otevřena před 60 lety a je nejstarší školou v obvodu Ostrava – Poruba.

   První zápis naší kroniky zní: „2. osmiletá stř. škola byla zřízena dne 1. září 1955. Školní budova nebyla dokončena do stanoveného termínu 31. srpna 1955, proto jsme byli umístěni v místnostech mateřské školy…“ Škola zahájila provoz v 15 třídách se 413 dětmi a 18 učiteli. Neustálý růst města zvýšil počet tříd ke konci šk. roku na 22 s 863 žáky. Do školního roku 1957/1958 byla dokonce jedenáctiletkou. V roce 1960 byla odhalena busta J. A. Komenského, která zdobí parčík před školou.

   To jsou jen některá fakta, se kterými se naši žáci v průběhu školního roku seznamují. Narozeniny školy si připomínají tím, že studují historii Poruby, zkoumají, co se před 60 lety událo, pracují s dobovými materiály, kronikami, fotografiemi, povídají si s pamětníky. V rámci projektového vyučování zpracovali řadu pozoruhodných prací, ať výtvarných, tak literárních. Část z nich již byla vystavena v hale školy.

   JAK se máme? To je název sborníku, který jsme vydali k našemu výročí. Obsahuje práce žáků, články k historii školy, fotografie, výtvarné a literární práce, vzpomínky. Vydání sborníku bylo financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy.

   V novém kalendářním roce se těšíme na pokračování oslav. Rozšíříme výstavu v prostorách školy a v květnu se těšíme na slavnostní akademii, na které vystoupí žáci školy.

Mgr. Petra Planková

IMG_9698 IMG_9709 IMG_9726IMG_9735 IMG_9740

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/60-vyroci-zakladni-skoly-komenskeho-668/