7.A mimo školní lavice

Ve čtvrtek 22. února jsme navštívili knihovnu ve Svinově, kde pro nás paní knihovnice připravila lekci o středověkých rukopisech. Žáci se dozvěděli nové informace o naší nejstarší literatuře, pokusili se číst texty psané starou češtinou a nakonec si nakreslili své vlastní iniciály – ozdobná počáteční písmena.
Ve středu 28. února jsme pak zavítali do OZO Ostrava, abychom si připomněli, jak a proč třídit odpad. Žáci si zábavnou formou prohloubili své znalosti a uvědomili si nutnost třídění odpadů.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/7-a-mimo-skolni-lavice/