8.A – návštěva IPS

Dne 4. 2. 2020 jsme navštívili Informační a poradenské středisko v Ostravě, které slouží k volbě povolání. Za rok o tomto čase už budou kostky vrženy. Zatím se žáci dověděli o užitečných adresách, naučili se hledat v Atlasu škol nebo pantomimou ve skupinách hádali povolání. Také zjistili, že každé zaměstnání vyžaduje určité  vlastnosti a schopnosti.  V závěru se učili hledat ve složkách konkrétní informace a kritéria k vysněnému povolání. Třída byla za svůj aktivní přístup pochválena.

Mgr. Pavla Kovalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/8-a-navsteva-ips/