Abaku ve škole

Naše škole se zapojila do celostátního projektu „Implementace Abaku do škol“ a v rámci něj zrealizovala ve dnech 24.- 25. února „Projektové dny Abaku“. Ty probíhaly ve spolupráci s paní Alicí Bolfovou, mentorkou Abaku vyslanou z Mensy ČR.

Hlavním cílem bylo seznámit žáky s pojmem abakové číslo, vedlejším cílem bylo zpříjemnit dětem hodiny matematiky, naučit se brát matematiku jako hru s čísly, překonat neoblíbenost matematiky. První stupeň se zaměřoval na seznámení s jednoduchými hrami z prostředí Řetězců a Plusíkova. Druhý stupeň se více orientoval na problémové úlohy, šifry, logické hry apod. Projektové dny probíhaly ve spolupráci žáků z prvního a druhého stupně. Starší žáci vyráběli pomůcky k Abaku pro mladší žáky a následně s nimi hry hráli, vysvětovali pravidla a pomáhali orientovat se v hrách. V IT učebnách se žáci měli možnost přihlásit do online hry a otestovat své znalosti sami se sebou, s robotem nebo s protihráčem.

Celkově lze shrnout, že cíle projektových dnů byly splněny, a proto děkujeme všem učitelům za náročnou přípravu a všem žákům za jejich aktivní přístup a spolupráci mezi sebou.

 

                   

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/abaku-ve-skole/