Adaptační kurz 6. roč.

Vážení rodiče,
z důvodu zhoršující se pandemické situace se ruší adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Uhrazená částka Vám bude v plné výši vrácena na bankovní účet po odevzdání vyplněné žádosti, kterou naleznete v příloze, případně ji Vaše děti dostanou ve škole. Žádost je nutné odevzdat v tištěné formě. V případě nejasností můžete kontaktovat třídní učitelku nebo pí ekonomku Syřenovou.
Děkujeme za pochopení!

Vratky

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/adaptacni-kurz-6-roc/