Adaptační kurz ve Frýdlantu nad Ostravicí

Ve dnech 25. – 27. září 2023 absolvovali naši šesťáci adaptační kurz, který jsme letos uspořádali
v podhorském středisku Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí. Žáky doprovázeli jejich třídní učitelé,
také školní psycholog a metodik prevence. Cílem adaptačního kurzu je stmelení kolektivu, nastavení
pravidel vzájemné spolupráce, učení se respektu ke spolužákům a jejich názorům. Kurz by měl žákům
usnadnit počátek jejich studia na druhém stupni základní školy, který znamená mimo jiné větší
množství vyučovacích předmětů, učiva i nové vyučující. Žáci se pomocí společných prožitků, her a
aktivit lépe poznali, strávili spolu čas v mimoškolním prostředí, poznali kousek hezké přírody
(Satinské vodopády), při neřízených aktivitách si například zatančili na diskotéce. Věřím, a žáci nám to
potvrdili i v hodnocení akce, že si všichni odnesli spoustu bezva společných zážitků a nějakou krásnou
vzpomínku.
Mgr. Marian Byrtus

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/adaptacni-kurz-ve-frydlantu-nad-ostravici/