Aktuální informace k provozu školy a organizaci výuky od 1. března 2021

Na základě vládních opatření je od pondělí 1. 3. 2021 zakázána prezenční výuka také 1. a 2. tříd. V těchto třídách tedy budeme muset zahájit distanční výuku. V pondělí obdrží rodiče od třídních učitelek bližší informace k organizaci výuky.

Rodinám, které nedisponují potřebným vybavením pro distanční výuku, nabízíme zapůjčení počítače. V případě zájmu oslovte třídní učitelku.

Recepce školy i administrativa budou fungovat od 8 hodin, rodiče mohou vyřídit veškeré potřebné záležitosti. Budou také probíhat smluvené individuální konzultace žáků.

Žáci, kteří se stravují, si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 11.30 do 13.00.
Kdo nebude mít zájem o tento způsob stravování, musí si individuálně obědy odhlásit, pondělní oběd je třeba odhlásit nejpozději do pondělí 1. 3. 2021 do 8:00.

Obědy nebudou hromadně odhlášeny.

Cizí strávníci si mohou i nadále vyzvedávat obědy přes výdejní okénko v čase od 11.15 do 11.30.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-k-provozu-skoly-a-organizaci-vyuky-od-1-brezna-2021/