Aktuální informace k testování žáků

Preventivní antigenní test se ve školách nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Žáci 2. stupně základní školy budou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se budou vracet k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. Datum, kdy se vrátí do škol žáci 2. stupně v Moravskoslezském kraji, zatím neznáme.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-k-testovani-zaku/