Aktuální informace k výuce od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 12. dubna bude zahájena rotační prezenční výuka žáků prvního stupně.

12. – 16. dubna budou ve škole žáci těchto tříd: 1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.
19. – 23. dubna budou ve škole žáci těchto tříd: 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B
26. – 30. dubna budou ve škole žáci těchto tříd: 1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.

V týdnech, kdy nebudou žáci ve škole, bude probíhat distanční výuka.
Vzdělávání žáků druhého stupně se nemění.

Informace k testování
Podmínkou účasti žáka v prezenční výuce je negativní test. Testy budou prováděny ve škole vždy v pondělí a ve čtvrtek v ranní družině nebo v první vyučovací hodině.
Všem zákonným zástupcům, kteří mají zájem být přítomni při testování, umožníme účast v tomto režimu:
Pokud dítě rodič přivádí do školní družiny a chce se účastnit testování, přijde i s dítětem bočním vchodem do tělocvičny v době od 6.00 do 7.00.
Pokud dítě přivádí rodič až na první vyučovací hodinu, přijde i s dítětem bočním vchodem do tělocvičny v době od 7.00 do 7.15.
Prosíme rodiče o vstřícnost a dodržení daných časů.

Kdo se testovat nemusí?
Dítě, které prodělalo onemocnění covid-19 a současně neuplynulo více než 90 dní od jeho prvního pozitivního PCR testu, se testovat nemusí. V tomto případě zašlete třídnímu učiteli lékařské potvrzení. Potvrzení můžete doručit do školy nejpozději do 8 hodin v pondělí 12. dubna.

Stravování
Všem žákům, kteří budou mít v daný týden prezenční výuku, budou obědy automaticky přihlášeny. Pokud oběd nebudou chtít, musejí je rodiče odhlásit.
Ostatní žáci si obědy objednávají sami.
Výdej obědů žákům na distanční výuce bude probíhat pouze v době od 11.15 do 11.30.

Školní družina
Bude v provozu pouze pro žáky 1., 2. a 3. tříd, kteří budou mít prezenční výuku.
Provoz družiny bude zajištěn od 6.00 do 16.30.
Doučování, které realizovaly paní vychovatelky, je od pondělí 12. 4. zrušeno bez náhrady.

msmt-manual-testovani-06-04-2021

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-k-vyuce-od-12-4-2021/