Aktuální informace v souvislosti s mimořádným opatřením

  1. Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, v případě že budete žádat o ošetřovné, vyplňte formulář (viz odkaz) v části B. Škola vám potvrdí část A. V současné době však nevíme, jak dlouho bude škola zavřená. Proto vám formulář budeme moci potvrdit nejdříve 20. 3., kdy uplyne 9 kalendářních dnů, po které budete mít nárok na ošetřovné. V případě, že jste samoživitelé, budete mít nárok na 16 dnů ošetřovného. V tomto případě vám potvrdíme 16 dnů, nejdříve však 27. 3.

Odkaz na formulář:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

  1. Zajištění administrativy po dobu mimořádného opatření

Vážení rodiče, nemusíte mít obavy, od pondělí 16. 3. bude škola každé dopoledne od 8.00 do 12.00 zajišťovat administrativu. Můžete volat nebo si vyzvednout formulář na recepci školy.

O všech změnách vás budeme neprodleně informovat. Sledujte systém Bakaláři i webové stránky naší školy.

  1. Zajištění výuky na dálku

Učitelé zadávají úkoly svým žákům prostřednictvím Bakalářů – nástěnka třídy. Prosím sledujte.

  1. Den otevřených dveří je zrušen

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-v-souvislosti-s-mimoradnym-opatrenim/