«

»

Říj 13

Print this Příspěvek

Aktuální informace v souvislosti s uzavřením škol od 14. 10. 2020

Ošetřovné

V případě, že bude rodič žádat ošetřovné pro dítě do 10 let, tiskopis si může vyzvednout na recepci školy každý pracovní den do 15.30 nebo si ho stáhnout z webu školy.

Organizace vzdělávání

 • V týdnu od 19. 10. do 23. 10. bude organizována synchronní online výuka pouze v předmětech ČJ, AJ, M, v ostatních předmětech budou zadávány úkoly v systému Google Classroom.
 • Žáci, jejichž rodiče v dohodě o způsobu komunikace školy se zákonnými zástupci při povinném distančním vzdělávání vybrali možnost B („v rámci distanční výuky mé dítě nebude využívat online systém předávání úkolů či výukových materiálů, ale bude využívat recepce školy“), budou mít úkoly na celý týden připravené k vyzvednutí na recepci školy v pondělí mezi 12. a 16. hodinou. Připomínáme, že je jejich povinností si úkoly vyzvednout a nejpozději do pátku do 16 hodin odevzdat na recepci školy ke kontrole).
 • V týdnu od 26. 10. do 30. 10. nebude probíhat povinná výuka online a na tento týden nebudou zadávány nové úkoly (26. 10. a 27. 10. jsou dny volna, 28. 10. je státní svátek, 29. 10. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny).

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 • Obědy byly všem žákům hromadně odhlášeny, a to od 14. 10. 2020 do konce měsíce října.
 • Žáci mají ale v době distanční výuky nárok na stravování.
 • Prosíme všechny zájemce, kteří chtějí oběd ve čtvrtek 15. 10. a v pátek 16. 10., aby se nahlásili nejpozději do středy 14. 10. do 12 hodin.
 • Zájemci o stravování v době od 19. 10. do 23. 10. 2020, se mohou přihlásit nejpozději do pátku 16. 10. do 10 hodin.
 • Zájemci se přihlásí na obědy sami – telefonicky nebo přes strava.cz.
 • Výdej obědů bude probíhat ve školní jídelně v těchto časech:
 1. stupeň od 12:00 do 12:50
 2. stupeň od 13:00 do 13:30

(pokud se přihlásí více dětí, než je momentální povolená kapacita jídelny, mohou být časy výdeje obědů upraveny)

 • Vstup žákům do prostoru školy a jídelny bude povolen pouze v rouškách za dodržení přísných hygienických opatření.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-v-souvislosti-s-uzavrenim-skol-od-14-10-2020/