Aktuální informace – změna organizace docházky žáků 1. stupně od 17. května

Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi informace z MŠMT, že od příštího týdne (tj. od 17. 5.) budou chodit do školy všichni žáci prvního stupně. To znamená, že pro 1. – 5. třídy končí rotace a všichni žáci budou chodit do školy každý den.
Těm, kteří jsou přihlášeni ke stravování, vedoucí jídelny objedná obědy automaticky. Pokud nebudete chtít, aby se vaše dítě stravovalo, odhlaste si oběd nebo se domluvte s paní vedoucí ŠJ (775 349 273).

Žáci druhého stupně zůstávají na rotační výuce, tj. příští týden přijdou do školy pouze žáci 6.B, 7.B, 8.B, 9.B.
Na základě informací z médií předpokládáme, že těmto žákům bude v blízké budoucnosti také obnovena prezenční výuka, ale zatím neznáme přesný termín.

Prosíme rodiče, aby nepožadovali po třídních učitelích potvrzení o negativním výsledku testu. Vzhledem k množství žáků není v našich silách tuto záležitost administrovat. Stačí, když rodiče podepíší čestné prohlášení, že bylo jejich dítě ve škole testováno s negativním výsledkem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této nelehké době. Vážíme si našich dobrých vztahů a vzájemné vstřícnosti.​

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-zmena-organizace-dochazky-zaku-1-stupne-od-17-kvetna/