Miroslav Uderman

Příspěvky autora

Závod robotů

V Informatice nesedíme pouze u počítačů, ale i závodíme. Třeba s roboty Lego, které jsme si sami sestavili a naprogramovali.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zavod-robotu/

Hodina anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí

Ve čtvrtek dne 2. 2. 2023 proběhla ve 4.A a 4.B hodina anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí. Paní lektorka si pro žáky připravila velmi hezkou, zábavnou hodinu. Žáci byli aktivně zapojeni po celou dobu vyučování, vedli s lektorkou konverzaci, tvořili otázky, a hráli hry, v závěru si zopakovali slovní zásobu barev a věcí. Hodina …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/hodina-anglickeho-jazyka-pod-vedenim-rodile-mluvci/

Článek o naší škole v Lidových novinách

V Lidových novinách vyšel v prestižní rubrice „Pozitivní zprávy“ článek o sázení stromů, které proběhlo na podzim. Žáci naší školy sázeli nové stromy a keře před školou.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clanek-o-nasi-skole-v-lidovych-novinach/

Diskotéka pro 2. stupeň

V pátek odpoledne dne 20. 1. 2023 se také ve spolupráci SPOLKU RODIČŮ neopomnělo na žáky 2. stupně naši školy. Díky úžasné spolupráci a organizaci se konala v tělocvičně školy diskotéka, kde nechyběla dobrá hudba, DJ, laserové efekty, které udělaly tu pravou atmosféru k zábavě. Žáci 2. stupně se bavili, tančili i zpívali. Ještě jednou …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/diskoteka-pro-2-stupen/

Karneval

V pátek odpoledne dne 20 . 1 . 2023 se ve spolupráci SPOLKU RODIČŮ na naši škole konal tradiční, zábavný KARNEVAL. Děti i rodiče si užili odpoledne s Klaunem HOPSALÍNEM, bohatý program byl provázen tancem, hudbou, soutěžemi, balónky, sladkými odměnami a především dobrou náladou a zábavou. Nechybělo ani malé občerstvení v podobě bufetu. Zábavné odpoledne …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/karneval/

Výuka plavání v 2.A

Ve středu dne 25. 1. 2023 se žáci 2.A účastnili poslední 20. plavecké výuky. V tomto pololetí se naučili a zdokonalovali se v plaveckých technikách a stylech, užili si spoustu vodní zábavy. Vyzkoušeli si i vodní sporty s jednoduššími pravidly, užili si skluzavky a vodních pomůcek – hraček. Na závěr pololetí nechybělo ani mokré vysvědčení, …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-plavani-v-2-a/

ODISBUS – dopravní výchova pro 4. a 5. ročníky

V úterý 24.1. se třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B zúčastnily dopravní výchovy v Odisbusu, který byl přistaven na zahradě naší školy. Děti se zajímavou formou seznámily s různými způsoby dopravy po městě a jeho okolí. Porovnávaly možnosti jednotlivých druhů dopravy, jejich výhody i nedostatky. Zopakovaly si způsoby placení jízdného, třídění odpadu ve městě a za svoji aktivitu …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/odisbus-dopravni-vychova-pro-4-a-5-rocniky/

Lyžařský a snowboardový kurz ve Filipovicích 2023

I v letošní nadprůměrně teplé zimě se nám podařilo uskutečnit lyžařský kurz pro žáky sedmých tříd. Umělé zasněžená sjezdovka byla sjízdná, takže se žáci mohli v termínu od 16. do 20 ledna učit a zdokonalovat bezpečnému sjíždění 1 km dlouhého svahu. Nechyběl ani večerní stmelovací a zábavný program. Ještě bych chtěl poděkovat našemu Spolku rodičů …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/lyzarsky-a-snowboardovy-kurz-ve-filipovicich-2023/

Mechatronika – návštěva VŠB

Žáci osmých ročníků v týdnu od 23.1. do 26.1. navštívili VŠB, kde se zúčastnili programu Mechatronika. Z Lega sestavili robotická vozítka, které posléze naprogramovali tak, aby se roboti sami pohybovali po namalované černé čáře. Žáci do praxe aplikovali nabyté znalosti z fyziky i informatiky a věříme, že se u mnohých vzbudil zájem o studium oborů, …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/mechatronika-navsteva-vsb/

Leden v 5. odd. ŠD

V měsíci lednu vytvořily děti z 5. oddělení školní družiny klauny a masky, a užily si tance a zábavy při disco karnevalu ve třídě. Nakreslily děti provozující zimní sporty, a až se objevilo sněhové nadělení, s radostí si zabobovaly.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/leden-v-5-odd-sd/

Prodej obědů na měsíc únor 2023

Dne 30.1.2023 (PONDĚLÍ) od   7,00 do 12,30h od 13,00 do 16,00h   7 – 10 let       19 obědů  á 32,- Kč    608,- Kč 11 – 14 let       19 obědů  á 34,- Kč    646- Kč 15 a více let    19 obědů  á 35,- Kč    665- Kč Cizí strávníci  20 obědů  á 82,- Kč   1 640,- Kč …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-unor-2023/

Výtvarná výchova ve 4.A

Čtvrtá A se těší na karneval a společně vyrábějí výzdobu tělocvičny.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vytvarna-vychova-ve-4-a/

Info ze školní jídelny

Obědy ve dnech ředitelského volna budou dětem automaticky odhlášeny hromadně! Děkuji Turská ŠJ

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/info-ze-skolni-jidelny-3/

Výroční zpráva Spolku 2. ZŠ J. A. Komenského za školní rok 2021-2022

2021-2022_Výroční zpráva Spolku ZŠ Komenského

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-spolku-2-zs-j-a-komenskeho-za-skolni-rok-2021-2022/

Dětský karneval a diskotéka

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/detsky-karneval-a-diskoteka/