Miroslav Uderman

Příspěvky autora

Aktivizační metody ve výuce – výzkum ve třídě 3. B

Třída 3. B byla zapojena do výzkumu studentky Ostravské univerzity v rámci její diplomové práce na téma aktivizační metody ve výuce. Cílem výzkumu bylo prozkoumat možnosti využívání aktivizačních metod na prvním stupni základních škol. Výzkum zahrnoval dotazník pro žáky a hloubkový rozhovor s učitelem. Z výsledků výzkumu pro třídu 3. B vyplynulo, že z hlediska …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktivizacni-metody-ve-vyuce-vyzkum-ve-tride-3-b/

Edukativní aktivita – Tajemství městské ulice

Dne 14. 4. 2023 jsme se třídou 3. B absolvovali urbanistický workshop Tajemství městské ulice v městském ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA!!!) v centru Ostravy. MAPPA se věnuje tvorbě vizí stavebního rozvoje města a koordinuje urbanistické projekty na jeho území. Cílem této organizace je usilovat o to, aby Ostrava byla městem pro lidi, městem …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/edukativni-aktivita-tajemstvi-mestske-ulice/

Výdej obědů dne 25. 4. 2023 (úterý)

VÝDEJ PRO DĚTI A ZAMĚSTNANCE: OD 11:45 DO 13:00 HOD VÝDEJ DO NOSIČŮ: OD 12:50 DO 13:00 HOD VÝDEJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY: OD 11:15 DO 11:35 HOD

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vydej-obedu-dne-25-4-2023-utery/

Prodej obědů na měsíc květen 2023

Dne 27.4.2023 (ČTVRTEK) od 7,00 do 12,30h od 13,00 do 16,00h 7 – 10 let       21 obědů á 35,- Kč       735,- Kč 11 – 14 let       21 obědů á 37,- Kč      777,- Kč 15 a více let    21 obědů á 38,- Kč      798,- Kč …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-kveten-2023/

Ozdravný pobyt Karlova Studánka II

V probíhajícím týdnu pokračuje ozdravný pobyt v Karlově Studánce. Žáci provozují turistiku v okolí Karlovy Studánky, navštěvují solnou jeskyni, bazén s wellness centrem a inhalace Vincentkou a oleobalzámem. Absolvovali průvodcovskou procházku se zaměřením na historii a vývoj lázeňství. Dále se účastní rukodělných a kreativních činností, např. malování na hrnečky, pájení vařeček apod. Žáci rovněž zpracovali …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ozdravny-pobyt-karlova-studanka-ii-2/

Příprava na školní zahradní slavnost S Komenským spolu a fajně

Dne 17.4. jsme se začali připravovat s některými žáky z 6.A a ze 7.B na školní zahradní slavnost S Komenským spolu a fajně, která se uskuteční 4.května v odpoledních hodinách na školní zahradě. Žáci pomáhali péct perníčky ve cvičné kuchyňce během vyučování Praktických činností. Žáci byli velmi šikovní a bavilo je pečení, při kterém se …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/priprava-na-skolni-zahradni-slavnost-s-komenskym-spolu-a-fajne/

Ozdravný pobyt Karlova Studánka

Žáci naší školy odjeli v pátek 14.4.2023 na tradiční čtrnáctidenní ozdravný pobyt se zaměřením na společenské a pohybové aktivity v oblasti s kvalitním životním prostředím a čistým ovzduším. Ubytování, stravu, léčebný i wellness program zajišťují Horské lázně Karlova Studánka. Žáci jsou ubytovaní v hotelovém domě Bezruč, stravování formou švédských stolů probíhá v hotelovém domě Libuše. …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ozdravny-pobyt-karlova-studanka-4/

Projekt – Ozdravný pobyt Karlova Studánka 14. 4. – 28. 4. 2023

Naše škola je zapojena do programu Fondu pro děti ohrožených znečištěným ovzduším.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-ozdravny-pobyt-karlova-studanka-14-4-28-4-2023/

Projekt – Čtením k moudrosti i radosti

Naše škola je zapojena do programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-program-na-podporu-rozvoje-kvality-skolstvi/

Projekt – Systematický a praktický rozvoj technicky nadaných žáků

Naše škola je zapojena do programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-talentmanagemet/

Planetárium Ostrava

Dne 12. 4. navštívily třídy 5.A a 5.B Planetárium Ostrava s výukovým programem „Dobrodružná cesta k planetám“, poté si žáci prohlédli i vyzkoušeli expozice a všichni jsme si návštěvu užili.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/planetarium-ostrava/

Beseda s hasiči ve 4.A a 4.B

Ve středu 5.4. proběhla ve čtvrtých třídách beseda s hasiči. Od hasičů z Hlučína jsme se dozvěděli,  co dělat v případě požáru nebo mimořádných situacích a jak správně oheň uhasit. Naopak jsme si řekli, co dělat nesmíme. Povídali jsme si i o náplni práce hasiče a ukázali si trochu historie. Během dvou vyučovacích hodin si žáci mohli vyzkoušet …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/beseda-s-hasici-ve-4-a-a-4-b/

Geometrický svět

Třídy 5.A a 5.B navštívily výukový program „Geometrický svět“ ve Světě vědy a techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Žáci si připomněli základní geometrické útvary v rovině, zamýšleli se nad jejich vlatnostmi. Sestavovali barevné mozaiky, vyzkoušeli si skládání obrazců – tangramy. Také jsme měli možnost prohlédnout si všechny expozice.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/geometricky-svet-2/

Informace k zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd Formuláře: Přihlášení k zápisu_2023 Žádost_odklad Videoprohlídka ZŠ Komenského  

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-zapisu-do-1-trid/

Čtení předškolákům

Již druhým rokem se vydali žáci naší školy číst předškolákům z blízkých mateřských škol. Navštívili mateřskou školu Čs. exilu, V Zahradách, Dvorní, Dětskou a B. Němcové. Vybraní žáci  osmého ročníku si přichystali zajímavé texty a pracovní listy, o přečtených příbězích si pak s dětmi povídali. Vyzkoušeli si, jaké to je vést mladší děti, jak pracovat s …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cteni-predskolakum/