Miroslav Uderman

Příspěvky autora

Den jazyků 2014 (29.9.2014 – téma: Clothes – oblečení)

Projektového dne se zúčastnily všechny ročníky. Projekt začal motivačním rozhovorem o významu Evropského dne jazyků a o tématu pro letošní projekt Oblečení a móda v Evropě. Žáci zjišťovali odlišnosti v oblékání v různých zemích Evropy, zabývali se tradicemi a zvyky v oblékání. Žáci a učitelé si vybrali aktivity, které s tématem souvisí a které jsou pro ně zajímavé. Na základě …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-jazyku-2014-29-9-2014-tema-clothes-obleceni/

Beseda vodící pes

Dne 24. a 25. 9. se uskutečnila na naší škole beseda s pracovníkem Charity, který žákům přiblížil život a práci vodicího psa Pedra, jehož je sám majitelem a uživatelem. Obsahem besedy byl výcvik psa v psí škole, péče o psa, čím je pes vybaven, jeho cena, ukázka poslušnosti. Současně se žáci dozvěděli jak komunikovat s lidmi se zrakovým …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/beseda-vodici-pes/

První dny ve školní družině

 

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prvni-dny-ve-skolni-druzine/

Základní informace

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Hlavním úkolem školních družin je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení. Oddělení mají …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zakladni-informace/

Aktuality ŠD

Pro velký zájem rodičů o školní družinu jsme v letošním školním roce otevřeli nové oddělení. Pokud máte zájem o ŠD i vy, obraťte se na paní vedoucí vychovatelku.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktuality-sd/

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola, Ostrava – Poruba, Komenského 668 příspěvková organizace   Řád školní družiny   Školní družina se ve své činnosti řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a Školním řádem.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rad-skolni-druziny/

Závod Zlatý Kylof mládeže Ostrava 2014

Dne 27.9.2014 se zůčastnil náš žák Václav Gavlas závodů v lukostřelbě Zlaty Kylof, kde na krátké trati vybojoval 3tí místo.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zavod-zlaty-kylof-mladeze-ostrava-2014/

Členové školské rady Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668/13, příspěvkové organizace

Pro volební období s účinností od 1.10.2014

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clenove-skolske-rady-zakladni-skoly-ostrava-poruba-komenskeho-66813-prispevkove-organizace/

Informace výchovné poradkyně pro rodiče vycházejících žáků

Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek   Střední školy vyžadující složení přijímací zkoušky jsou povinny vyhlásit termín konání přijímacích zkoušek nejpozději do 31.1.2015 ( pro obory s talentovou zkouškou nejpozději do 30.10.2014) . 1.kolo přijímacích zkoušek se koná v měsíci dubnu od 22. – 30.4.2015 Podávání přihlášek Přihlášku je nově nutné podat přímo u ředitele střední školy, na kterou …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-vychovne-poradkyne-pro-rodice-vychazejicich-zaku/

Volba kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Do 14 hodin dne 12.9.2014 přijala volební komise 2 návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Volba kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne dne 23.9.2014  od 8 h do 16.30 h. Kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Lumír Cyrus, 45 let, technik, Nábřeží SPB 454/24, Ostrava-Poruba Kateřina Dvořáková, 41 let, učitelka MŠ, Nábřeží SPB 275/25, Ostrava-Poruba

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/volba-kandidatu-do-skolske-rady-z-rad-zakonnych-zastupcu-nezletilych-zaku/

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní škola, Ostrava-Poruba,Komenského 668,příspěvková organizace Oznámení O vyhlášení voleb do školské rady, které proběhnou dne 23.9.2014 (úterý), v čase od 8,00 do 16,30 hodin, v hale školy. ● volby členů školské rady proběhnou v souladu s volebním řádem, který schválila Rada městského obvodu Poruba dne 14.8.2014 s účinnosti dne 18.8.2014 ● informace o průběhu voleb do školské rady na 3-leté …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhlaseni-voleb-do-skolske-rady/

Výdej obědů

Důležité upozornění Výdej obědů dne 1.9. 2014 (tj. pondělí) Od   11.00 – 12.30 hod.   Výdej obědů od 2.9.2014 do 5.9.2014 (tj. úterý-pátek) Od   11.45 – 13.00 hod.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vydej-obedu/

Zápis do školní družiny 2014/2015

Zápis do ŠD se koná 28. a 29.8.2014 od 8,00-15,00 hod a 1.9.2014 od 6,00 – 16,00 hod. ve třídě ranní družiny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-skolni-druziny-20142015/

Keltičkův kahan

29.5. proběhlo na ZŠ Mitušova v Hrabůvce vyhodnocení 17. ročníku Keltičkova kahanu, který pořádá Učitelská společnost v Ostravě pro žáky ostravských škol. Úkolem soutěžících bylo vytvořit prezentaci na téma Město v proměnách času. Z 26 soutěžících se na 2. místě umístily žákyně 7.A naší školy Libuše Habrnálová a Silva Hajdíková. Odměnou jim byly nejen věcné …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/keltickuv-kahan/

Odhlášení stravy

Z technických důvodů je možno odhlásit stravu nejpozději ve čtvrtek 19.6.2014.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/odhlaseni-stravy/