Miroslav Uderman

Příspěvky autora

ПРО ШКІЛЬНУ ЇДАЛЬНЮ

Про+шкільну+їдальню

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83-%d1%97%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8e/

Zápis z jednání školské rady dne 26. 9. 2022

Program jednání ŠR Schválení školního řádu účinného od 1. 10.2022 Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021 – 2022 Různé Ad 1) Školní řád účinný od 1. 10. 2022. byl schválen počtem 5 hlasů z 6, 1 člen se jednání nezúčastnil, s těmito úpravami: Bod 1.1.2 Znění bodu doplnit si zameškané učivo co nejdříve …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-z-jednani-skolske-rady-dne-26-9-2022/

Art and Science na VŠB-TU

K zářijovým akcím, které pravidelně navštěvujeme, patří Art and Science pořádané VŠB-TU. V letošním roce se zúčastnili osmáci a deváťáci. Žáci obcházeli řadu rozmanitých stanovišť z různých oborů technických, přírodovědeckých, ale nechyběla také tvůrčí činnost. Pětičlenný tým chlapců z 8.A se zapojil do soutěže Roboti útočí. Po splnění všech úkolů získal součástky k výrobě vlastního …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/art-and-science-vsb/

Akce školní jídelny

Jídelní lístek 3.10.-7.10.2022 Jídelní lístek 10.10.-14.10.2022

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/akce-skolni-jidelny-2/

Info ze ŠJ

Vážení rodiče, dne 23.9.2022 byly všem žákům hromadně odhlášeny obědy. Tento den je ředitelské volno, z důvodů konání voleb.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/info-ze-sj-2/

Osmáci sportují ve FAJNE

Celkem tři návštěvy sportovního centra absolvují v tomto pololetí žáci našich osmých tříd. Sportování ve FAJNE obohatí hodiny tělesné výchovy o badminton a squash, to vše ve velmi příjemném prostředí a zdarma.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/osmaci-sportuji-ve-fajne/

Sokolský den 14. 9. 2022

Mažoretky děti rozehřály rozcvičkou a děti si mohly vyzkoušet cvičení s mažoretkovou hůlkou, hvězdy a stojky na gymnastických žíněnkách. Míč na házenou nedali sportovci z rukou, a pokračovali na překážkovou dráhu. S míčem běhali, skákali, kličkovali, trefovali se na bránu… Dalším sportem byla košíková s hodem na koš. S velkým úsměvem také překonávali opičí dráhu, kde nechyběly kotrmelce, válení sudů, plížení, …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sokolsky-den-14-9-2022/

Prodej obědů na měsíc říjen 2022

Dne 29.9.2022 (ČTVRTEK) od   7,00 do 12,00h od 12,30 do 16,00h    7 – 10 let          18 obědů  á 32,- Kč       576,- Kč 11 – 14 let          18 obědů  á 34,- Kč       612,- Kč 15 a více let      18 obědů  á …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-rijen-2022/

Deváťáci prováděli prvňáčky po škole

I letos proběhla již tradiční akce, kdy se žáci devátých ročníků stávají průvodci prvňáků a ukazují jim naši školu. Podívejte se na fotky – malí i velcí si to užili.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/devataci-provadeli-prvnacky-po-skole-2/

Informace ze ŠJ

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, rodiče platící obědy z účtu, nezapomeňte si obnovit trvalé příkazy. Platby musí být na účtu nejpozději do 15. dne předchozího měsíce na měsíc budoucí. Výše trvalých příkazů dle kategorií: kategorie          7 – 10 let     704,- Kč  (22 x 32,-) kategorie        11 …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-ze-sj-3/

Prodej obědů na měsíc září 2022

Dne 31.8.2022 (STŘEDA) Dne 1.9.2022 (ČTVRTEK) od   7,00 do 12,00h od 12,30 do 16,00h   7 – 10 let       21 obědů  á 32,- Kč    672,- Kč 11 – 14 let       21 obědů  á 34,- Kč    714,- Kč 15 a více let    21 obědů  á 35,- Kč    735,- Kč Cizí strávníci  21 obědů  á 82,- Kč  …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-zari-2022/

Ročenka 2021/2022

Ročenka 2021-2022

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rocenka-2021-2022/

Ohlédnutí za školním rokem ze školní jídelny 2021/2022

Začátek školního roku byl doprovázen řadou opatření, se kterými jsme se museli poprat. Myslím si, že jsme to zvládli úspěšně a školní jídelna vařila po celou dobu veškerých omezení. Děti na distanční výuce a cizí strávníci si chodili pro oběd do jídlonosiče a to ve vymezeném a odděleném čase. Přes veškerá omezení jsme začátkem školního …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ohlednuti-za-skolnim-rokem-ze-skolni-jidelny-2021-2022/

Jsme zapojeni do projektu NPA Digitalizujeme školu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jsme-zapojeni-do-projektu-npa-digitalizujeme-skolu/

Sportovně – zábavná dopoledne pro děti z okolních mateřských škol

Ve dnech 14.6. – 17.6. jsme na naši škole přivítali děti z okolních mateřských školek Exilu, Boženy Němcové, Bohuslava Martinů a Dětské. Žáci 7.C, 9.A a 9.B si pro děti připravili sportovně – kulturní program. Po příchodu se děti z mateřských školek rozdělily do skupin, které po stanovištích s různými aktivitami provázeli starší žáci naší …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sportovne-zabavna-dopoledne-pro-deti-z-okolnich-materskych-skol/