Miroslav Uderman

Příspěvky autora

Vánoce ve ŠD

Adventní období si užívají i děti ze školní družiny. Celý prosinec vyrábíme ozdoby na stromeček, dárečky pro rodiče, výrobky na Vánoční jarmark. Zdobíme si třídy, zpíváme koledy. Tento rok si děti z druhého oddělení připravili pro své kamarády divadélko s mikulášskou tématikou. Všem přejeme KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS a KOUZELNÉ VÁNOCE! Kolektiv školní družiny.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vanoce-ve-sd/

12. Vánoční jarmark

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/12-vanocni-jarmark/

Lampionový pruvod

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/lampionovy-pruvod/

Setkání veřejnosti s představiteli obce

Vážení rodiče a přátelé školy, v pondělí 15.12.2014 v 17:00 proběhne v dolní tělocvičně naší školy setkání veřejnosti s představiteli obce. Programem jednání je výstavba parkovacího domu v areálu zahrady ZŠ Komenského. Prosíme Vás o účast, jde o Vaše děti, a prostředí, ve kterém budou vyrůstat.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/setkani-verejnosti-s-predstaviteli-obce/

Mikuláš

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/mikulas/

Pozvánka na Vánoční jarmark

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pozvanka-na-vanocni-jarmark/

Zvonky na jednotlivá oddělení ŠD

Vážení rodiče, po dokončené rekonstrukci schodiště bude opět v provozu od úterý 2.12. hlavní vchod. Současně bylo nově nainstalováno telefonní spojení do všech oddělení školní družiny přímo na zvoncích u hlavních dveří. Při vyzvedávání dětí ze ŠD, prosím, zvoňte hned na jednotlivá oddělení, kde nahlásíte svůj příchod paní vychovatelce. Poté budete vpuštěni do budovy a počkáte …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zvonky-na-jednotliva-oddeleni-sd/

Strašidelný rej

Ve středu 12.listopadu jsem se opět všichni ze školní družiny sešli v tělocvičně na společné akci  Strašidelný rej. Nechyběla promenáda masek, děti se zapojily do soutěží, všichni jsme si zatančili a nakonec jsme vybrali i nejlepší tanečníky našeho karnevalu. Všem dětem, ale i rodičům děkujeme za nádherné masky, které si děti pečlivě doma připravily. Strašidelný rej …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/strasidelny-rej/

Vlaštovkiáda

V měsíci říjnu se všechny děti z družiny sešly na školním hřišti, kde se utkaly v soutěži s papírovými vlaštovkami, které si sami předem vyrobily. Atmosféra byla úžasná, děti fandily svým kamarádům. Všichni se snažili poslat svou vlaštovku co nejdál. Soutěžili jsme mezi jednotlivými odděleními. Vyhrálo 5. oddělení od paní vychovatelky Evy Muchové. Děti dostaly sladké odměny. Všem …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vlastovkiada/

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Dokument – rozhodnuti-o-vyberu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rozhodnuti-zadavatele-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky/

Dodatečné informace č.2 k podání nabídky

Dodatečné informace č.2

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dodatecne-informace-c-2-k-podani-nabidky/

Projekt „Komenského“ finanční svět

Ve školním roce 2013/2014 se škola zapojila do výzvy vyhlášené Statutárním městem Ostrava o podání projektu tematicky se vážícího k rozvoji finanční gramotnosti na rok 2014. Projekt s názvem „Komenského“ finanční svět byl úspěšně schválen a škola obdržela finanční dotaci.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-komenskeho-financni-svet/

Dodatečné informace k podání nabídky

Dokument – dodatecne-informace

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dodatecne-informace-k-podani-nabidky/

Projektová výuka – 22.10. – 24.10.2014

Projektovou výukou si žáci připomněli 100 let od rozpoutání 1. světové války a 96. výročí vzniku Československa.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektova-vyuka-22-10-24-10-2014/

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky – Vyzva_k_podani_nabidky

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyzva-k-podani-nabidky/