Miroslav Uderman

Příspěvky autora

Zápis do školní družiny 2014/2015

Zápis do ŠD se koná 28. a 29.8.2014 od 8,00-15,00 hod a 1.9.2014 od 6,00 – 16,00 hod. ve třídě ranní družiny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-skolni-druziny-20142015/

Keltičkův kahan

29.5. proběhlo na ZŠ Mitušova v Hrabůvce vyhodnocení 17. ročníku Keltičkova kahanu, který pořádá Učitelská společnost v Ostravě pro žáky ostravských škol. Úkolem soutěžících bylo vytvořit prezentaci na téma Město v proměnách času. Z 26 soutěžících se na 2. místě umístily žákyně 7.A naší školy Libuše Habrnálová a Silva Hajdíková. Odměnou jim byly nejen věcné …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/keltickuv-kahan/

Odhlášení stravy

Z technických důvodů je možno odhlásit stravu nejpozději ve čtvrtek 19.6.2014.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/odhlaseni-stravy/

Prohlídka Nové radnice a setkání s primátorem města Ostravy u příležitosti Dne dětí 30.5.2014

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prohlidka-nove-radnice-a-setkani-s-primatorem-mesta-ostravy-u-prilezitosti-dne-deti-30-5-2014/

11 světů

V klubu Ámos na Výstavišti Černá louka probíhá interaktivní výstava 11 světů. Žáci 7.A se seznámili se současnými českými nejznámějšími ilustrátory pro děti. Podle svého zájmu mohli napodobit techniky těchto ilustrátorů. Akce se dětem velmi líbila.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/11-svetu/

Květinový den

15.4.2014 se zúčastnili členové samosprávy „Květinového dne“ který pořádá celostátně Liga proti rakovině. Prodejem květinek pomáhají boji proti rakovině. Naši žáci vybrali částku 4879 korun.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kvetinovy-den/

Ocenění učitelé naší školy

Významný den – 28. březen Den učitelů Dne 28.3.2014 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna statutárním městem Ostrava Mgr. Lída Skalná v kategorii výrazná pedagogická osobnost. Dne 28.3.2011 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna statutárním městem Ostrava Mgr. Daniela Poledníková v kategorii výrazná pedagogická osobnost.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oceneni-ucitele-nasi-skoly/

Geologické kladívko

Dne 22.2.2013 se dvě družstva složená z žáků 9. ročníků (za 9.A Tereza Medulová, Tereza Nesrstová a Lucie Čechová a za 9.B Martin Krul´, Lukáš Vícha a Antonín Bártek) zúčastnili na VŠB třetího ročníku soutěže Geologické kladívko. Slečnám třetí místo uteklo pár bodů, ale i tak obě družstva ukázala své znalosti z oblasti geologických věd.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/geologicke-kladivko/

Slavnostní otevření revitalizované školní zahrady

Ve dnech 25. a 26.10.2010 proběhla ve škole projektová výuka, do níž se zapojili žáci celé školy. Dne 24.11.2010 byla za účasti představitelů obecního úřadu Poruba, zástupce Magistrátu města Ostravy, vedení školy, pedagogů a žáků slavnostně přestřižena páska a tím zprovozněna k užívání revitalizovaná školní zahrada.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/slavnostni-otevreni-revitalizovane-skolni-zahrady/

Šetrná spotřeba

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/setrna-spotreba/

Kyseliny a zásady 4.3.2014

Žáci 8.B se v úterý vydali do školy bez pouzder, učebnic, sešitů a tašek, a přesto se celý den učili chemii. Dokonce učivo, které zatím ani nezačali probírat. Navštívili totiž program v Dolní oblasti Vítkovic, kdy se každý na pár hodin změnil na experimentátora, a pomocí prezentací, pracovního listu, soutěží, a hlavně samostatných pokusů  se naučil rozeznávat …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kyseliny-a-zasady-4-3-2014/

Plazi 3.3.2014

V pondělí vstupovali někteří žáci do učebny přírodopisu s obavami…. Tentokrát ne z testu, ale nové návštěvy. Několika plazů, o kterých nám přišel vyprávět jejich dlouholetý chovatel. Žáci sedmých ročníků si v první hodině přednášky poslechli mnoho zajímavostí o životě plazů, mohli se zeptat i na to, co zatím v hodinách neslyšeli. A ve druhé hodině se dočkali všichni odvážlivci, …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/plazi-3-3-2014/