Miroslav Uderman

Příspěvky autora

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola, Ostrava – Poruba, Komenského 668 příspěvková organizace   Řád školní družiny   Školní družina se ve své činnosti řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a Školním řádem.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rad-skolni-druziny/

Závod Zlatý Kylof mládeže Ostrava 2014

Dne 27.9.2014 se zůčastnil náš žák Václav Gavlas závodů v lukostřelbě Zlaty Kylof, kde na krátké trati vybojoval 3tí místo.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zavod-zlaty-kylof-mladeze-ostrava-2014/

Členové školské rady Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668/13, příspěvkové organizace

Pro volební období s účinností od 1.10.2014

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clenove-skolske-rady-zakladni-skoly-ostrava-poruba-komenskeho-66813-prispevkove-organizace/

Informace výchovné poradkyně pro rodiče vycházejících žáků

Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek   Střední školy vyžadující složení přijímací zkoušky jsou povinny vyhlásit termín konání přijímacích zkoušek nejpozději do 31.1.2015 ( pro obory s talentovou zkouškou nejpozději do 30.10.2014) . 1.kolo přijímacích zkoušek se koná v měsíci dubnu od 22. – 30.4.2015 Podávání přihlášek Přihlášku je nově nutné podat přímo u ředitele střední školy, na kterou …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-vychovne-poradkyne-pro-rodice-vychazejicich-zaku/

Volba kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Do 14 hodin dne 12.9.2014 přijala volební komise 2 návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Volba kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne dne 23.9.2014  od 8 h do 16.30 h. Kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Lumír Cyrus, 45 let, technik, Nábřeží SPB 454/24, Ostrava-Poruba Kateřina Dvořáková, 41 let, učitelka MŠ, Nábřeží SPB 275/25, Ostrava-Poruba

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/volba-kandidatu-do-skolske-rady-z-rad-zakonnych-zastupcu-nezletilych-zaku/

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní škola, Ostrava-Poruba,Komenského 668,příspěvková organizace Oznámení O vyhlášení voleb do školské rady, které proběhnou dne 23.9.2014 (úterý), v čase od 8,00 do 16,30 hodin, v hale školy. ● volby členů školské rady proběhnou v souladu s volebním řádem, který schválila Rada městského obvodu Poruba dne 14.8.2014 s účinnosti dne 18.8.2014 ● informace o průběhu voleb do školské rady na 3-leté …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyhlaseni-voleb-do-skolske-rady/

Výdej obědů

Důležité upozornění Výdej obědů dne 1.9. 2014 (tj. pondělí) Od   11.00 – 12.30 hod.   Výdej obědů od 2.9.2014 do 5.9.2014 (tj. úterý-pátek) Od   11.45 – 13.00 hod.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vydej-obedu/

Zápis do školní družiny 2014/2015

Zápis do ŠD se koná 28. a 29.8.2014 od 8,00-15,00 hod a 1.9.2014 od 6,00 – 16,00 hod. ve třídě ranní družiny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-do-skolni-druziny-20142015/

Keltičkův kahan

29.5. proběhlo na ZŠ Mitušova v Hrabůvce vyhodnocení 17. ročníku Keltičkova kahanu, který pořádá Učitelská společnost v Ostravě pro žáky ostravských škol. Úkolem soutěžících bylo vytvořit prezentaci na téma Město v proměnách času. Z 26 soutěžících se na 2. místě umístily žákyně 7.A naší školy Libuše Habrnálová a Silva Hajdíková. Odměnou jim byly nejen věcné …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/keltickuv-kahan/

Odhlášení stravy

Z technických důvodů je možno odhlásit stravu nejpozději ve čtvrtek 19.6.2014.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/odhlaseni-stravy/

Prohlídka Nové radnice a setkání s primátorem města Ostravy u příležitosti Dne dětí 30.5.2014

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prohlidka-nove-radnice-a-setkani-s-primatorem-mesta-ostravy-u-prilezitosti-dne-deti-30-5-2014/

11 světů

V klubu Ámos na Výstavišti Černá louka probíhá interaktivní výstava 11 světů. Žáci 7.A se seznámili se současnými českými nejznámějšími ilustrátory pro děti. Podle svého zájmu mohli napodobit techniky těchto ilustrátorů. Akce se dětem velmi líbila.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/11-svetu/

Květinový den

15.4.2014 se zúčastnili členové samosprávy „Květinového dne“ který pořádá celostátně Liga proti rakovině. Prodejem květinek pomáhají boji proti rakovině. Naši žáci vybrali částku 4879 korun.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kvetinovy-den/

Ocenění učitelé naší školy

Významný den – 28. březen Den učitelů Dne 28.3.2014 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna statutárním městem Ostrava Mgr. Lída Skalná v kategorii výrazná pedagogická osobnost. Dne 28.3.2011 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna statutárním městem Ostrava Mgr. Daniela Poledníková v kategorii výrazná pedagogická osobnost.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oceneni-ucitele-nasi-skoly/

Geologické kladívko

Dne 22.2.2013 se dvě družstva složená z žáků 9. ročníků (za 9.A Tereza Medulová, Tereza Nesrstová a Lucie Čechová a za 9.B Martin Krul´, Lukáš Vícha a Antonín Bártek) zúčastnili na VŠB třetího ročníku soutěže Geologické kladívko. Slečnám třetí místo uteklo pár bodů, ale i tak obě družstva ukázala své znalosti z oblasti geologických věd.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/geologicke-kladivko/