Renáta Fialová

Vyučuji český jazyk. Ve výuce ráda užívám aktivizační metody, především kritické myšlení. Jsem přesvědčena, že čtenářská gramotnost je základem úspěšného vzdělávání žáků i dospělých. Řídím se mottem, že učitel se nikdy nesmí stát sloupem u cesty, který ukazuje směr ostatním, ale sám nikam nejde.

Příspěvky autora

Provoz školy o prázdninách

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/provoz-skoly-o-prazdninach/

Změna provozní doby hřiště o prázdninách

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zmena-provozni-doby-hriste-o-prazdninach/

Otevření workoutového hřiště na Dělnické v pátek 17. 6.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/otevreni-workoutoveho-hriste-na-delnicke-v-patek-17-6/

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva_106

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-dle-%c2%a7-18-zakona-c-106-1999-sb-za-rok-2021/

Doučování o prázdninách zdarma

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/doucovani-o-prazdninach-zdarma/

Jsme zapojeni do projektu MAP III

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jsme-zapojeni-do-projektu-map-iii/

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pro-rodice-budoucich-prvnacku/

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/smernice-o-ochrane-oznamovatelu/

Stojany na koloběžky před vstupem do školy

Upozorňujeme rodiče i žáky na to, že do 22. dubna mají možnost si zarezervovat místo v  nových stojanech na  koloběžky. Veškeré důležité informace byly všem rodičům zaslány prostřednictvím Bakalářů. Od 25. 4. musejí koloběžky zůstat před budovou školy.   

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/stojany-na-kolobezky-pred-vstupem-do-skoly/

Prosba o finanční příspěvek na podporu ukrajinských dětí v Porubě

Vážení, obracím se na Vás s prosbou o finanční podporu pro fungování nově zřízeného Adaptačního centra (AC) na DDM M. Majerové pro ukrajinské děti uprchlíků, které se otevřelo 21. 3. 2021 ve spolupráci s DMM Ostrava-Poruba M. Majerové a ÚMOb Poruba.

Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prosba-o-financni-prispevek-na-podporu-ukrajinskych-deti-v-porube/

Hledáme správce školního hřiště ZŠ Komenského

Jedná se o formu brigády, pracovní poměr je  uzavřený na dohodu o provedení práce pro období duben  až  říjen 2022.  Výkon práce je  v odpoledních a  večerních hodinách  od 15 – 19 hod.,  o víkendech od 13 – 19 hod. a v průběhu prázdnin každý den od 14 – 20 hod. Jedná se o nepravidelné směny v měsíci …

Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/hledame-spravce-skolniho-hriste-zs-komenskeho/

Čteme předškolákům

Žáci z devátých tříd předčítali dětem z Mateřské školy Exilu, B. Němcové a na Skautské ulici pohádky.

Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cteme-predskolakum/

Jak pomoci ukrajinským uprchlíkům – důležité informace přehledně

Pokud se rozmýšlíte, jak a s čím pomoci ukrajinským uprchlíkům, na uvedených webových stránkách najdete vše důležité, co potřebujete vědět. https://www.hzscr.cz/clanek/jak-se-zapojit-do-humanitarni-pomoci-ukrajine.aspx

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jak-pomoci-ukrajinskym-uprchlikum/

Upozornění na zkrácení výuky ve dnech 21. a 24. ledna

Vážení rodiče, jak už jste jistě byli informováni, z důvodu obrovské nemocnosti pedagogického sboru nejsme schopni plně zajistit provoz školy. Výuka je tudíž ve dnech 21. a 24. ledna (tj. pátek a pondělí) zkrácena na první 4 vyučovací hodiny. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, se nám zatím daří plně zajistit fungování všech oddělení. Pokud by …

Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/upozorneni-na-zkraceni-vyuky-ve-dnech-21-a-24-ledna/

Beseda se školním psychologem

Vážení rodiče, zveme vás srdečně na zajímavou besedu, která bude zaměřena na řešení konkrétních životních situací. Určitě přijďte. Beseda se bude konat ve škole v době konzultací 6. 1. 2022 od 16 hodin.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/beseda-se-skolnim-psychologem/