Badatelská výuka 7.B

Předmět zaměřený na praktické poznávání přírody mají žáci velmi rádi. Mohou pozorovat přírodniny a učit se praktické dovednosti, rozvíjet schopnost komunikace a práce ve skupině.

Mgr. Skřídlovská

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/badatelska-vyuka-7-b/