Badatelský klub č.4

Výroba vlastního kaleidoskopu. Nebylo jednoduché neztratit se v odrazech (a návodu). Ale optika funguje. I přes úskočnost lepící pásky…

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/badatelsky-klub-c-4/