Badatelský klub č.5

Pozorování a pokus, základní metody chemického bádání. Tolik možností, tolik nových poznatků.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/badatelsky-klub-c-5/