Kategorie: Dokumenty (ke stažení)

Oznámení ředitelského volna

Důležité oznámení:              ředitelské volno Z důvodu konání voleb v budově školy bude škola, školní družina a jídelna mimo provoz ve dnech: 20.10.2017 – volby do Poslanecké sněmovny 12.1.2018 – 1. kolo prezidentské volby                                 …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oznameni-reditelskeho-volna/

Školská rada – jména kandidátů 13.9.2017

kandidáti do školské rady

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolska-rada-jmena-kandidatu-13-9-2017/

Školní vzdělávací program

ŠVP – pracovní verze

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-vzdelavaci-program/

Oznámení o konání voleb

Oznámení o volbách do školské rady

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oznameni-o-konani-voleb/

Veřejné zakázky

Nová výzva na vypracování cenové nabídky Konvektomat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/verejne-zakazky-4/

Veřejné zakázky

Výzva na vypracování cenové nabídka Ozdravné pobyty

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/verejne-zakazky-3/

Veřejné zakázky

Výzva na vypracování cenové nabídky Konvektomat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/verejne-zakazky-2/

Veřejné zakázky

Výzva na vypracování cenové nabídky školní lavice

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/verejne-zakazky/

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Na schůzce jste obdrželi soubor informací, zde můžete některé také nalézt. Balíček+školních+potřeb Organizace+školního+roku+2017 Potřeby pro žáky do první třídy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-pro-rodice-budoucich-prvnacku/

Informace k provozu hřiště 2.5.2017

Informace k provozu hřiště 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-provozu-hriste-2-5-2017/

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu najdete pod registračním číslem přiděleným u zápisu. výsledky zápisu-přijatí žáci přerušení řízení – odklad aktualizace výsledku zápisu k 18.4.2017

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vysledky-zapisu-do-prvni-tridy-pro-skolni-rok-20172018/

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku 2017/2018

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku  základního vzdělávání na Základní školu,  Ostrava- Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 11/2015 o  školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody Statutárního města Ostravy stanovuji  …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kriteria-prijeti-zaku-do-1-rocniku-20172018/

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016

vyrocni_zprava_o_cinnosti_skoly-15-16 podklad_k_vz_2015-2016

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-20152016/

Informace VP k přijímacím zkouškám

5 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 5.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-vp-k-prijimacim-zkouskam/

Školní řád

Školní řád platný do 1.9.2019

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-rad/