Kategorie: Dokumenty (ke stažení)

žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z výuky

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zadost-o-uvolneni-z-vyuky/

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023 Zahájení přípravného týdne, porada: Středa 24. srpna v 8.30 Zahájení vyučování a pedagogická rada: Čtvrtek 1. září, od 10.00 do 12.00 porada Třídní schůzky a Spolek rodičů: Čtvrtek 8. září v 16.30 (Spolek od 16.00) Adaptační kurz 6. tříd: Středa 21. září – pátek 23. září Den české státnosti: Středa 28. září Volby …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/harmonogram-skolniho-roku/

Organizační změna ve druhých třídách od 1.2.2016

Vážení rodiče, dovolte mi informovat Vás o organizační změně, která se týká žáků 2.C třídy od druhého pololetí tohoto školního roku, kdy dojde ke sloučení žáků do tříd 2.A a 2.B. Důvodem sloučení jsou tyto skutečnosti: nízký počet žáků (17 ) ve třídách 2.C i 2.A odchod třídní učitelky 2.C Mgr. Zhánělové na nemocenskou a …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizacni-zmena-ve-druhych-tridach-od-1-2-2016/

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2016/2017

Přijetí dítěte naleznete pod přiděleným registračním číslem. výsledky zápisu přerušení řízeni

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vysledky-zapisu-do-prvni-tridy-pro-skolni-rok-20162017/

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku 2016/2017

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku  základního vzdělávání na Základní školu,  Ostrava- Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 11/2015 o  školských obvodech spádových škol zřizovaných městskými obvody Statutárního města Ostravy stanovuji  …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kriteria-prijeti-zaku-do-1-rocniku-20162017/

Informace pro rodiče vycházejících žáků 2016

Odevzdání přihlášek základní škole k vyplnění zadní strany 1.2.2016. (ihned po pololetním vysvědčení) Přihlášky zajišťují zákonní zástupci. Škola vrátí přihlášky se zápisovým lístkem do konce února 2016. Odevzdání přihlášek střední škole do 15.3.2016. Některé obory požadují potvrzení přihlášky lékařem, potvrzení se platí, hradí zákonný zástupce. ((potvrdit přihlášku lékařem můžete až po vrácení přihlášky základní školou) Přihlášky se …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-pro-rodice-vychazejicich-zaku-2016/

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Ekonomická část výroční zprávy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-20142015/

Oznámení volného pracovního místa

Odkaz: volne-misto

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oznameni-volneho-pracovniho-mista/

Výzva k podání nabídek – Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů

Výzva – Výzva.pdf Přílohy: 01_Přiloha_1_Krycí_list_nabídky 02_Přiloha_2_Čestné_prohlašení 03_Přiloha_3_Čestné_prohlašení_k_PPP 04_Přiloha_4_Smlouva Specifikace_předmetu_plnění_zájezdu  

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyzva-k-podani-nabidek-realizace-zahranicnich-vzdelavacich-pobytu/

Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2015/2016

Výsledky zápisu do první třídy přerušení řízení vystavení odkladu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vysledky-zapisu-do-prvni-tridy-pro-skolni-rok-20152016/

SRPDŠ hledá rodiče

SRPDS_hleda_rodice_plakat

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/srpds-hleda-rodice/

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Dokument ke stažení – zde

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-20132014/

Informace výchovné poradkyně pro rodiče vycházejících žáků

Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek   Střední školy vyžadující složení přijímací zkoušky jsou povinny vyhlásit termín konání přijímacích zkoušek nejpozději do 31.1.2015 ( pro obory s talentovou zkouškou nejpozději do 30.10.2014) . 1.kolo přijímacích zkoušek se koná v měsíci dubnu od 22. – 30.4.2015 Podávání přihlášek Přihlášku je nově nutné podat přímo u ředitele střední školy, na kterou …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-vychovne-poradkyne-pro-rodice-vychazejicich-zaku/