Kategorie: Ekoškola

Projektová výuka Herbarium – 1.den

V rámci projektové výuky 16. a 17.1. žáci všech tříd prozkoumávají taje rostlinné říše – především bylinek a koření, ale také exotického ovoce. Zaměřují se na praktické získávání informací všemi smysly, ochutnávají, přičichávají, vaří, modelují, poznávají. Samozřejmě také zpracovávají informace do různých forem herbářů, her, pracovních listů, dokonce vzniká divadelní představení. A jako bonus celá …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektova-vyuka-herbarium-1-den/

Rostlinná štafeta č.1 – děkujeme

Děkujeme žákyním 8.A za čas, který věnovali tomuto našemu prvnímu pokusu… Děkujeme paní, která nám 3 květináče s krásnými rostlinami přinesla a nechtěla na oplátku nic. Děkujeme všem ostatním, kteří se zastavili a vyměňovali. Nebo si alespoň něco nového odnesli.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rostlinna-stafeta-c-1-dekujeme/

EVVO v praxi

Environmentální výchova není jen třídění plastů a sběr papíru. Kdykoli se podíváte na rostlinu na parapetu a zalijete ji, chováte se ekologicky (a ona vám za odměnu zlepší klima v uzavřených prostorách), kdykoli nevyhodíte půlku oběda a  nevytvoříte odpad z něčeho, za čím stojí práce dlouhého řetězce lidí, třeba od pěstitele brambor po školní kuchařku, …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/evvo-v-praxi/

Zelený strom – podzim 2016

V pátek 11. 11. proběhl sběr papíru. Jsme velice rádi, že se nám povedlo nasbírat téměř 4 tuny. Chceme poděkovat všem žákům, ale i učitelům, kteří se na sběru podíleli a také třídě 9. A, která nám v pátek pomáhala s vážením a nakládáním. Velké poděkování patří panu Bártkovi, který nám zase vypůjčil digitální váhu. Mgr. Javorská   …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zeleny-strom-podzim-2016/

Sběr použitého oleje

V minulém školním roce žák 4.A  O. Šimkovič  se umístil mezi žáky ostravských škol  na krásném  3.místě ve sběru použitého oleje. Odměněn byl MP3 přehrávačem a my mu gratulujeme. Mgr. Poledníková  

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sber-pouziteho-oleje/

Přednáška o plazech pro 7. ročníky

V květnu měli žáci sedmých tříd jedinečnou šanci zjistit, že hadi nejsou slizké hrozivé obludy, jak si občas někdo myslí. Po zajímavé přednášce o způsobu života plazů, jejich smyslech a chování, dostali možnost si některé hady a ještěry doslova pochovat…a většina pak chtěla tajně živé exponáty propašovat domů. Nebojte se, během akce se žádnému ze zúčastněných – plazů …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prednaska-o-plazech-pro-7-rocniky/

Dravci a sovy 13.5.2015

Dnes se všichni žáci naší školy zúčastnili výukového programu společnosti Zayferus. Během zajímavého výkladu se seznámili s různými druhy dravců a sov, viděli ukázky volného letu dravců, ukázky lovu pohyblivé kořisti, zasoutěžili si o drobné ceny. Největší nadšení budil vždy velmi těsný průlet některých dravců nad hlavami dětí. A luňákovi, který ještě kroužil, když jsme …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dravci-a-sovy-13-5-2015/

Den Země 2015

Každoročně se naše škola účastní programu ke Dni Země na Hlavní třídě v Porubě. I letos si žáci měli možnost prohlédnout a vyzkoušet mnoho aktivit týkajících se životního prostředí. Stanoviště Ostravské univerzity, VŠB, Krajské hygienické stanice, Ostravského muzea, ZOO Ostrava a další a další nabízely široké spektrum informací a zážitků. Počasí se letos vydařilo, pěkný program udělal …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-zeme-2015/

Setkání veřejnosti s představiteli obce

Vážení rodiče a přátelé školy, v pondělí 15.12.2014 v 17:00 proběhne v dolní tělocvičně naší školy setkání veřejnosti s představiteli obce. Programem jednání je výstavba parkovacího domu v areálu zahrady ZŠ Komenského. Prosíme Vás o účast, jde o Vaše děti, a prostředí, ve kterém budou vyrůstat.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/setkani-verejnosti-s-predstaviteli-obce/

Tonda Obal

Dne 17.9. 2014 se všichni žáci naší školy zúčastnili projektu enviromentální organizace Ekokom se zajímavým názvem Tonda Obal. Především malí žáčci byli zklamaní, že je žádný Toník nečeká, ale díky soutěžím a zajímavému povídání je zklamání brzy přešlo. V několika učebnách jim lektoři předvedli, co se děje s odpadem ve městě, jak jej správně třídit, …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/tonda-obal/

Den Země 24.4.2014

Duben každoročně znamená kromě aprílového počasí i Den Země. Naši žáci i letos navštívili 24.4. všechny stánky a prezentace různých ekologických i volnočasových organizací na Hlavní třídě. Sami si mohli přesadit bylinky, prohlédnout jarní houby, sledovat výcvik psů i dravé ptáky. Počasí nám přálo a mnohým se nechtělo z povedené akce

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-zeme-24-4-2014/

Popularizace vědy

Dne 19.5. se někteří žáci naší školy zúčastnili přednášky paní Martiny Benešové na téma fyzikálně- chemicko-biologicko-jaderná přednáška s efektivními pokusy. I když název zní děsivě, jednalo se o velmi zajímavé povídání o radioaktivitě, jejich zdrojích, významu pro člověka, i nebezpečí, které nám může hrozit. Dokonce došlo i na vzorky radioaktivního materiálu. Po přednášce se možná na …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/popularizace-vedy/

Slavnostní otevření revitalizované školní zahrady

Ve dnech 25. a 26.10.2010 proběhla ve škole projektová výuka, do níž se zapojili žáci celé školy. Dne 24.11.2010 byla za účasti představitelů obecního úřadu Poruba, zástupce Magistrátu města Ostravy, vedení školy, pedagogů a žáků slavnostně přestřižena páska a tím zprovozněna k užívání revitalizovaná školní zahrada.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/slavnostni-otevreni-revitalizovane-skolni-zahrady/

Šetrná spotřeba

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/setrna-spotreba/