Kategorie: O škole

Jak ohodnotila ČŠI naši školu

Česká školní inspekce zpřístupnila všem školám hodnocení dle kritérií Kvalitní školy. Na základě komplexní inspekce, která proběhla v lednu 2020, byla naše škola hodnocena jako výborná v těchto oblastech: Pedagogové využívají široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů. Volí formy a metody výuky tak, aby odpovídaly stanoveným výukovým cílům, a vytvářejí pozitivní třídní klima podporující …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jak-ohodnotila-csi-nasi-skolu/

Časopis – JAK se máme

Časopis

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/casopis-jak-se-mame/