Češtinářské soutěže

V měsíci prosinci se konala školní kola dvou soutěží češtinářské předmětové komise.
5.12.2022 se sešli žáci druhého stupně, aby se ve dvou kategoriích rozhodlo, kdo nejzdařileji, nejemotivněji a nejpřesvědčivěji uspěje v recitační soutěži.
V mladší kategorii 6.-7. třídy byli nejlepší tito žáci:
1. místo – Ester Zlatohlávková, 2. místo – Elise Zaoralová, 3. místo – Karolína Doležalová.
Ve starší kategorii, tj. žáci 8.-9. ročníku, jsme ocenili více žáků:
1. místo – Anna Lorenčíková, 2. místo – Anna Plevová a Nikola Kupčíková, 3. místo- Filip Hanuliak a Markéta Godfrydová. Zvláštní cenu poroty získala Marharyta Dvoretska.

Sedmnáct žáků 8.- 9. ročníku se utkalo ve školním kole Olympiády z českého jazyka. Hodnotila se jak jazyková, tak slohová část. Součtem bodů jsme vyhodnotili tyto medailisty:
1. místo – Andrea Chalupová, 2. místo – Ester Brunclíková, 3. místo – Ema Švidernochová.
Všem účastníkům obou soutěží děkujeme za účast a těm nejlepším budeme držet palce v dalších kolech soutěží.
Mgr. Petra Planková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cestinarske-souteze/