Činnost Žákovské samosprávy ve školním roce 2018 – 2019

Žákovská samospráva zajišťuje přímou komunikaci vedení školy s žáky. Ta je důležitou součástí prevence a budování pozitivní atmosféry ve škole. Žáci tak mají možnosti ovlivnit chod školy. ŽS se v letošním roce pravidelně scházela a o svých podnětech či přáních debatovala s ředitelkou školy. Žáci také připravili pravidelné rozhlasové relace na různá aktuální témata.

Nejaktivnějšími třídami byly letos 7. A, 8. A, 8. B, 9. A a 9. B.

Žákovská samospráva zorganizovala během roku mnoho aktivit, například:

  • – deváťáci patroni prvňáků
  • – pomoc prvňákům v šatnách a na schodištích
  • – výstava dýní,
  • – stezka odvahy,
  • – výzdoba tříd k Halloweenu, Vánocům, Mikuláši,
  • – Den naruby,
  • – sbírka České ligy proti rakovině,
  • – barevné dny.

Zástupci ŽS aktivně pomáhali také při organizaci zápisu do prvních tříd a při veškerých sběrových akcích. Pokračovali v akci sběr víček pro Tomáška.

Vypracovala Mgr. Šárka Kaniová, garant ŽS

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cinnost-zakovske-samospravy-ve-skolnim-roce-2018-2019/