Článek o naší škole v Lidových novinách

V Lidových novinách vyšel v prestižní rubrice „Pozitivní zprávy“ článek o sázení stromů, které proběhlo na podzim. Žáci naší školy sázeli nové stromy a keře před školou.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clanek-o-nasi-skole-v-lidovych-novinach/