Členové školské rady Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668/13, příspěvkové organizace

Pro volební období s účinností od 1.10.2014

Za zřizovatele školy:

Paní Bc. Markéta Fojtíková

Pan Libor Křen

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Pan Lumír Cyrus

Paní Kateřina Dvořáková

 

Za pedagogické pracovníky školy:

Paní Mgr. Petra Dolbová

Paní Mgr. Kateřina Wenglarzyová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clenove-skolske-rady-zakladni-skoly-ostrava-poruba-komenskeho-66813-prispevkove-organizace/