Čteme předškolákům

Žáci z devátých tříd předčítali dětem z Mateřské školy Exilu, B. Němcové a na Skautské ulici pohádky. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti si žáci 9. tříd připravili dvě pohádky, které budoucím prvňáčkům přečetli. Dětem rozdali také omalovány a drobné sladkosti. Žákům i předškolákům se společně strávené chvíle moc líbily.  Někteří deváťáci zavzpomínali na léta strávená ve školce. Paní ředitelka školky Exilu dokonce v rychlosti našla pár fotek, na kterých se naši dva deváťáci poznali. Žáci dostali sladkou odměnu a odcházeli se spokojeným úsměvem na rtech. Zrodila se další pěkná tradice, ve které budeme určitě pokračovat.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cteme-predskolakum/