Čtení předškolákům

Již druhým rokem se vydali žáci naší školy číst předškolákům z blízkých mateřských škol. Navštívili mateřskou školu Čs. exilu, V Zahradách, Dvorní, Dětskou a B. Němcové. Vybraní žáci  osmého ročníku si přichystali zajímavé texty a pracovní listy, o přečtených příbězích si pak s dětmi povídali. Vyzkoušeli si, jaké to je vést mladší děti, jak pracovat s hlasem, jak rozdílně se s dětmi pracuje během různých částí dne. Těmito aktivitami rozvíjíme čtenářskou gramotnost a setkali jsme se s milou a pozitivní zpětnou vazbou.
I my všechny, kteří se do projektu zapojili, velmi chválíme.
Mgr. Petra Planková a Mgr. Eva Brachmanová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/cteni-predskolakum/