Den jazyků 2014 (29.9.2014 – téma: Clothes – oblečení)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProjektového dne se zúčastnily všechny ročníky. Projekt začal motivačním rozhovorem o významu Evropského dne jazyků a o tématu pro letošní projekt Oblečení a móda v Evropě. Žáci zjišťovali odlišnosti v oblékání v různých zemích Evropy, zabývali se tradicemi a zvyky v oblékání.

Žáci a učitelé si vybrali aktivity, které s tématem souvisí a které jsou pro ně zajímavé. Na základě zvolené aktivity pak vyhledávali a třídili informace k danému tématu, pracovali s druhotnými zdroji informací (s encyklopediemi, internetem, slovníky, časopisy) a využívali také interaktivní tabule.

Žáci nejdříve o daném tématu mezi sebou diskutovali, konzultovali zajímavosti a poznatky vrstevníků. V dalších vyučovacích hodinách se zaměřili na praktickou část – zpracování projektů a dokončení práce ve skupinách.

V závěru pak svůj projekt prezentovali a porovnávali svou práci s ostatními pracemi ve třídě. Společně s učiteli hodnotili výsledky své práce a provedli také sebehodnocení.

V ústním závěrečném hodnocení žáci uváděli, že se jim projektový den líbil a byl pro ně přínosem.

I v letošním školním roce tedy můžeme projektový den k Evropskému dni jazyků hodnotit jako velmi zdařilý.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-jazyku-2014-29-9-2014-tema-clothes-obleceni/