Den Země 3.B

V úterý dne 25. 4. 2023 žáci 3.B zakončili projektový den: DEN ZEMĚ bojovou – hledací hrou, kde si procvičili vědomosti z různých oblastí: třídění odpadu, recyklace, obnovitelných zdrojů a surovin, výrobu surovin a materiálů, koloběhu vody a sluneční soustavy. Hra pro žáky byla přínosná, dozvěděli se mnoho nových informací.
Mgr. Markéta Krčková

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/den-zeme-3-b/