Deváťáci jako patroni prvňáčků

I letos si žáci devátých ročníků vyzkoušeli novou roli, díky které si zavzpomínali na dobu, kdy i oni poprvé usedli do školních lavic. Stali se totiž patrony letošních prvňáčků. Protože máme v tomto školním roce tři první třídy, pozvali si deváťáci na pomoc i třídu 8.B. Jeden deváťák (osmák) připadl na jednoho prvňáka a společný čas strávili povídáním si nejen o věcech týkajících se školy, ale také prohlídkou školy, odborných učeben, tělocvičen, šaten, povídali si o tom, co je baví apod.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/devataci-jako-patroni-prvnacku-2/