Deváťáci prováděli prvňáčky po škole

I letos se žáci devátých ročníků stali patrony prvňáčků, ukázali jim naší školu a zodpověděli všechny jejich otázky. Prvňáčci tak mají nové kamarády.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/devataci-provadeli-prvnacky-po-skole/