Deváťáci se vzdělávali na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

V průběhu ledna navštívili žáci devátých ročníků Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kde absolvovali výukový program „škola mechatroniky“. Pod vedením Ing. Gebauera, Ph.D., Ing. Podešvy, Ph.D. a Ing. Štramberského z Katedry automatizační techniky a řízení si ve dvojicích vyzkoušeli roli konstruktéra, technologa, designéra či automatizačního technika. Pomocí stavebnice LEGO Mindstorms Education a výpočetní techniky katedry sestavili a zprovoznili vlastní originální vozidlo (robota), opatřené senzory snímání barev. Po několikahodinové práci-učení spatřilo světlo světa několik originálních autonomních vozidel, které uměly snímat barvy a volit trasu své jízdy dle barevného podkladu podložky, po níž se pohybovaly. Věříme, že tato nevšední zkušenost bude naše žáky motivovat k zájmu o perspektivní technické obory.
Zájemci o techniku a přírodní vědy – hledejte informace na internetových stránkách juni.vsb.cz.
Foto: M. Byrtus a T. Bjaček

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/devataci-se-vzdelavali-na-vsb-technicke-univerzite-ostrava/