Diskotéka pro 2. stupeň

V pátek odpoledne dne 20. 1. 2023 se také ve spolupráci SPOLKU RODIČŮ neopomnělo na žáky 2. stupně naši školy.
Díky úžasné spolupráci a organizaci se konala v tělocvičně školy diskotéka, kde nechyběla dobrá hudba, DJ, laserové efekty, které udělaly tu pravou atmosféru k zábavě.
Žáci 2. stupně se bavili, tančili i zpívali.
Ještě jednou děkujeme!

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/diskoteka-pro-2-stupen/