Dopravní výchova 3. ročníků

Ve dnech 23. a 28. února proběhla ve třetích ročnících dopravní výchova. Žáci ve třídách absolvovali teoretickou část s praktickými ukázkami pod vedením pracovníků městské policie. Žáci si řešením pracovního listu a sledováním ukázek ze silničního provozu připomněli důležitá pravidla a dopravní značky, které musí jako chodci dodržovat. Zabývali se bezpečnou chůzí, pohybem v silničním provozu za snížené viditelnosti, dopravními značkami a v neposlední řadě si připomněli také čísla tísňového volání. Žáci si z výuky odnesli důležité znalosti, které denně při pohybu v silničním provoze uplatňují.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dopravni-vychova-3-rocniku/