Dopravní výchova 4. ročníků

Ve dnech 11. – 13. 10. 2023 žáci čtvrtých ročníků absolvovali dopravní výchovu na ZŠ Svinov. Nejdříve v učebně proběhla teoretická část, kde si žáci připomněli zásady chování v silničním provozu, zopakovali si jednotlivé druhy dopravních značek a rozebírali pravidla pro účastníky silničního provozu. Poté proběhla praktická část na dopravním hřišti, kde si žáci své znalosti vyzkoušeli v praxi při jízdě na kole či koloběžce.
Za čtvrté ročníky Mgr. Olga Jaklová

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dopravni-vychova-4-rocniku-2/