Dopravní výchova 4. ročníků

Žáci 4. ročníků naposledy navštívili dopravní hřiště Gen. Janka v Mariánských Horách. V dubnu předcházela teoretická výuka dopravní výchovy ve škole, kterou žáci zakončili testem. Nyní předváděli své znalosti v praxi. Na závěr dostávali úspěšní žáci průkaz cyklisty.
Mgr. Zuzana Hurtová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dopravni-vychova-4-rocniku/