«

»

Čvn 08

Print this Příspěvek

Dopravní výchova 4. ročníků

Žáci 4. ročníků naposledy navštívili dopravní hřiště Gen. Janka v Mariánských Horách. V dubnu předcházela teoretická výuka dopravní výchovy ve škole, kterou žáci zakončili testem. Nyní předváděli své znalosti v praxi. Na závěr dostávali úspěšní žáci průkaz cyklisty.
Mgr. Zuzana Hurtová

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dopravni-vychova-4-rocniku/