Dramatické dílny v Divadle loutek

V pátek 26.ledna se výběr žáků osmých tříd zúčastnil tzv. dramatické dílny v Divadle loutek. Hlavní náplní byla improvizace a s ní spojené aktivity, které si naši žáci bezpochyby užili. Drahotušský

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/dramaticke-dilny-v-divadle-loutek/